ENGADDI (50)

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginał, ale miał życie wieczne" J 3, 15

Zielona Góra Joined 2021 M03