Gustaw O. (55)

wciąż nie przyjmuje do wiadomości że w realnym świecie gości

Z łaski króla Zygmunta Joined 2019 M07