crosport (43)

To je samo posao. Trava raste, ptice lete, valovi udaraju pijesak. Ja prebijam ljude. Muhammad Ali

Croatia Joined 2018 M01