konmaster (47)

Şeyi şeye şeyce şeyettirmeden şeysini şeye şeyeder. Şeyi şeye şeyedince şeysini şeyetirmez. Şeyi şeyce şeyettirtirse şeyettirmiştir. Şeyle şeyedin.

Joined 2018 M05