THÙY REPORTER (25)

Là phóng viên, thích viết blog, yêu nước

Viet Nam newvietart.com/LETHUTHUY_quangnam.html Joined 2018 M07