Margharet_TIsurvivor (27)

Mechanizmy perwersyjne, gang stalking, szczucie ofiar, nękanie przy użyciu najnowszych technologii, AI, mechanizm rytualny i Sąd Ostateczny

gang3stalking3victim-survive.blogspot.nl Joined 2018 M03