paredur (41)

Każda organizacja dająca władzę lub zasoby, zostaje, z czasem, przejęta przez przestępców.

Joined 2017 M08