ПЕТЪР СПАСОВ (38)

I Love ~ [Sport]+[Games]+[Life]+[Travel]+[photography]+[bike] Има ли ХЛЯБ-псета много

Bulgaria-Sofia Joined 2017 M12