အရမ္းမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႕

3년 전

IMG20170119183001.jpg
လူတစ္ေယာက္ကိုအရမ္းမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႕
ေမွ်ာ္လင့္တယ္အတိုင္းျဖစ္မလာခဲ႔ရင္
ပို႔ခံစားရမွာကကိုယ္ပါ။
လူတစ္ေယာက္ကိုအရမ္းတန္ဖိုးထားမျပပါနဲ႕
တန္ဖိုးထားမႈေတြမ်ားလာတယ္အခါ
သူကကိုကိုယ္ဂရုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။
A person with a very unexpected
If the unexpected happened
Send feel.
Show a person is very appreciated
When values ​​increase
He does not care anymore.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending