Lokalna zapora popytowa na Monero

3년 전

Monero 23 września dotarło do bardzo mocnej zapory podażowej zbudowanej z korekty prostej oraz zewnętrznego zniesienia o współczynniku 127,2%.

Cena w pełni nie zaksięgowała górnej bandy stanowiącej koniec korekty, stąd tez jest bardzo duże prawdopodobieństwo re-testu tego obszaru.

xmr.png

Interwał H4

Obecnie lokalnym wsparciem pozostaje poziom 108$ – 109$. Zbudowany jest on z clustra Fibo 78,6 i 61,8% oraz mierzenia FS100

xmr1.png

Interwał H2

Kamil Bejm – Fibonacci Team

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.facebook.com/teamofglory/

Congratulations @fibonacci.team! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!