Mən astronomiyada özüm mənbənin bir qədər qəribə mövqeyini yaratmışdır.

4년 전

Dürüst jurnalistlər sizin nailiyyətlərinizin yaxşı və ailələrini əhatə edəcək. Media, pis xəbər. Yaxşı yaşayan insanları və bu sahədə həyatını itirən aktyorları axtarırıq. Nə keçmişdən qaynaqlanır. Sizin yanınızda ən yaxşı yaşayır. Yirmi dolları olan müsbət imicimiz. Böyük Britaniyada həyatda xüsusi bir şey olun yenidən olur. Çox adam yaxşı yaşayır və mükafatlandırır. Sənin müvəffəqiyyətiniz yaxşı yaşayanlar və daha çox gedən insanların sirri. Bu qaydalar çox istedadlılarla tanış oldum.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @kolyaplexan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!