Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

czekaj czekaj... mam coś podobnego w domu...

WP_20190606_21_33_05_Pro.jpg

·

Intrygujące, tylko zastanawiam się czy to jest niewinna gimnastyka artystyczna czy też jakowaś poważna niemoralność publiczna? 🤔

·
·

Ja bym skłaniała się ku temu drugiemu...

·
·

pfff, bywało ciekawiej. Obecnie artystka przechodzi okres wyciszenia, poza tym rozdała dwie świnki i możliwości są ograniczone.

Co to to jest na trzecim zdjęciu, świnia z ośmioma nogami :)

·

Ja myślałem najpierw, że to nosorożec, ale to tylko taki długi kot prezesa....

·
·

kot przyszłości i po małej genetycznej mutacji:)

·
·
·

Kot na miarę potrzeb? Kiedyś za ustroju słusznie minionego był taki dowcip, że Gierek (I sekretarz, dosyć wysoki i postawny) był na miarę potrzeb, a Babiuch (premier zdaje się, niski i niepokaźny) był na miarę możliwości ;-)

·
·

Z gęby podobne do hipopotama, to chyba jakaś ruska hybryda

Ja na ostatnim zdjęciu widzę kota. Być może artysta miał tutaj na myśli ingerowanie ludzi w genetyke, w tym w genetyke kotów.
Na drugim zdjęciu widzę samolot w wiatraku. Bardzo zaskakujące,bo to z reguły samoloty posiadają wiatraki (śmigła) a nie wiatraki samoloty...
Czekam na więcej tego typu postów, lubię liznąć sobie sztuki.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk | eos.discussions.app from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi @pibyk!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.515 which ranks you at #6018 across all Steem accounts.
Your rank has improved 3 places in the last three days (old rank 6021).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 155 contributions, your post is ranked at #139.

Evaluation of your UA score:
  • You're on the right track, try to gather more followers.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

First installation is really cool ;-)