PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ BITCOIN (THỨ HAI, 13/08)

3년 전

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ BITCOIN (THỨ HAI, 13/08): NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ THỂ XẢY RA VỚI GIÁ BITCOIN
Những ngày qua, chúng ta đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng của Bitcoin cũng như những đồng coin khác. Liệu trong những ngày tới, thị trường sẽ như thế nào, hãy cùng tôi nghiên cứu bài viết sau để định hướng chút ít cho những ngày sắp tới của thị trường nhé,
1.jpg
Giá Bitcoin có khả năng tiếp tục bật tăng lên mức $6565 trong ngắn hạn

Giá Bitcoin tiếp tục thể hiện sức mạnh khi dẫn đầu đợt phục hồi vừa qua trên thị trường crypto cuối tuần trước. Theo Bollinger Band, giá Bitcoin đã tạo đáy thứ hai, đã đóng cửa ngay phía trên dải dưới (lower band) của Bollinger Band; do đó có thể giá tiền điện tử này sẽ trải nghiệm sự hình thành của mô hình Double Bottom. Tuy nhiên, đáy thứ hai thấp hơn đáy trước, có nghĩa là có khả năng mô hình đầu và vai cũng có khkẩ năng sẽ được thiết lập trong biểu đồ giá Bitcoin.

Do đó, hai kịch bản cần được xem xét: kịch bản đầu tiên là một đợt bật tăng ngay lập tức lên mức quan trọng là $6944 nếu giá Bitcoin thành công vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh $6565. Kịch bản thứ hai là giá tiền điện tử này sẽ giảm nhẹ xuống mức vai đầu tiên là $6300 trước khi bật trở lại mức $6565.
2.PNG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Đoán xem chuyện gì xảy ra nếu BTC chạm đáy 5000$ :)
Lúc đó chắc vui lắm nè :)

·

đời không như là mơ rồi bác ơi :)

·
·

Qua bài anh comment anh upvote comment cho :p up có cái xi nhê gì.

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

tk sir bot