BLOCKCHAİN

3년 전

"Pratik sonuç, ilk kez, bir İnternet kullanıcısının benzersiz bir dijital mülkiyet türünü başka bir İnternet kullanıcısına aktarmasının bir yoludur; böylece, aktarımın güvenli ve güvenli olması garanti edilir transferin gerçekleştiğini biliyor ve transferin meşruluğuna kimse meydan okuyamıyor "dedi. Bu atılımın sonuçları abartmak zor."

  • Marc Andreessen

Seyir yüksekliğinden, bir blokçuluk tanıdıklarınızdan farklı görünmeyebilir, Wikipedia deyin.

Bir blokçu ile birçok kişi bir kayıt rekoru girişi yapabilir ve bir kullanıcı topluluğu bilgi kaydının nasıl değiştirildiğini ve güncellendiğini kontrol edebilir. Benzer şekilde, Wikipedia girdileri tek bir yayıncının ürünü değildir. Kimse bilgi kontrol etmiyor.

Bununla birlikte, zemin seviyesine inen blok zincir teknolojisini benzersiz kılan farklılıklar daha açık hale gelir. Her ikisi de dağıtılmış ağlarda (internet) çalışırken, Wikipedia bir istemci-sunucu ağı modeli kullanarak World Wide Web'de (WWW) oluşturulmuştur.

Hesabıyla ilişkili izinlere sahip bir kullanıcı (istemci) merkezi bir sunucuda depolanan Wikipedia girişlerini değiştirebilir.

Bir kullanıcı Wikipedia sayfasına eriştiğinde, Wikipedia girişinin "ana kopyası" nın güncellenmiş halini alacaktır. Veritabanının denetimi, Vikipedi yöneticileri ile erişim ve izinlerin merkezi bir makam tarafından yapılmasını sağlayarak kalır.

Wikipedia'nın dijital omurgası, hükümetlerin veya bankaların veya sigorta şirketlerinin bugün tuttuğu çok korunan ve merkezileştirilmiş veritabanlarına benzemektedir. Merkezi veritabanların kontrolü, güncellemelerin yönetimi, siber tehditlere karşı erişim ve koruma dahil olmak üzere sahipleri tarafından yapılmaktadır.

Blockchain teknolojisi ile oluşturulan dağıtılmış veritabanı, temelde farklı bir dijital omurgasına sahiptir. Bu, aynı zamanda, blokçu teknolojisinin en belirgin ve en önemli özelliğidir.

Wikipedia'nın "ana kopyası" bir sunucuda düzenlenir ve tüm kullanıcılar yeni sürümü görür. Bir blok zinciri söz konusu olduğunda, ağdaki her düğüm aynı sonuca varıyor ve her biri rekoru bağımsız bir şekilde güncelliyor; en popüler kayıt, asıl bir kopyanın olması yerine fiili resmi rekor haline geliyor.

İşlemler yayınlanır ve her düğüm kendi güncelleştirilmiş olay sürümlerini oluşturur.

Blok zincir teknolojisini bu kadar kullanışlı kılan bu farktır - Dijital ilişkileri kolaylaştırmak için güvenilir bir tarafa olan ihtiyacı ortadan kaldıran bilgi kayıt ve dağıtımında bir yeniliği temsil eder.

Bununla birlikte, blokaj zinciri teknolojisi, tüm özelliklerine göre yeni bir teknoloji değildir.

Aksine, kanıtlanmış teknolojilerin yeni bir yolla uygulanmış bir kombinasyonudur. Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun fikrini çok kullanışlı kılan, üç teknolojinin (İnternet, özel anahtar şifrelemesi ve teşvik edici bir protokol) özel orkestrasyonuydu.

Sonuç, güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymayan dijital etkileşimler için bir sistemdir. Sayısal ilişkilerin güvence altına alınması çalışmaları, blok zincir teknolojisinin zarif, basit fakat güçlü ağ mimarisi tarafından sağlanır.

Dijital güven tanımlama

Güven, farklı taraflar arasında bir risk yargısıdır ve dijital dünyada, güvenin belirlenmesi genellikle kimliği ispatlamak (kimlik doğrulama) ve izinlerin kanıtlanması (yetkilendirme) için kaynar. Daha basit bir ifadeyle, 'Bence siz orada olduğunuzu mu söylüyorsunuz?' ve 'Yapmaya çalıştığınız şeyi yapabilecek misiniz?' Blockchain teknolojisi söz konusu olduğunda, özel anahtar şifrelemesi, kimlik doğrulama gereksinimlerini karşılayan güçlü bir sahiplik aracı sağlar. Özel anahtar sahibi olmak mülkiyettir. Ayrıca, bir kişinin döviz bozulmasına maruz bırakılmalarını önleyerek, değişim için ihtiyaç duyduklarından daha fazla kişisel bilgi paylaşmaktan alıkoyuyor.
Kimlik doğrulama yeterli değildir. Yetkilendirme - yeterli miktarda para bulundurmak, doğru işlem türünü yayınlamak vs. - başlangıç ​​noktası olarak dağıtılmış, eşler arası bir ağa ihtiyaç duyar. Dağıtılmış bir ağ merkezi yolsuzluk veya başarısızlık riskini azaltır. Bu dağıtılmış şebeke, işlem ağının kayıt tutma ve güvenliğine de bağlı olmalıdır. İşlemleri yetkilendirme, üzerinde tasarlandığı kuralları uygulayan tüm ağın (blok zincirinin protokolü) bir sonucudur.

Bu şekilde sağlanan kimlik doğrulama ve yetkilendirme, (pahalı) güvene dayanmaksızın dijital dünyadaki etkileşimlere izin verir. Günümüzde dünyadaki girişimciler bu gelişimin etkilerini uyandırdı - hayal edilmemiş, yeni ve güçlü dijital ilişkiler mümkün. Blockchain teknolojisi sıklıkla İnternet'in temelini oluşturan İnternet işlem katmanı için omurga olarak tanımlanır. Aslında, şifreleme anahtarlarının ve paylaşılan defterlerin kullanıcıları dijital ilişkileri güvence altına almaya ve biçimlendirmeye teşvik edebileceği fikri hayal gücüyle hareket ediyor. Hükümetlerden BT firmalarına bankalara kadar olan herkes bu işlem katmanını kurmaya çalışıyor.

Dijital işlemler için hayati önem taşıyan kimlik doğrulama ve yetkilendirme, blok zincir teknolojisinin konfigürasyonu sonucunda oluşturulmuştur.

Fikir, güvenilir bir kayıt sistemi için her türlü ihtiyaca uygulanabilir.

Blockchain Teknolojisi Nasıl Çalışır?

Bu teknolojiler şunlardır: 1) özel anahtar şifrelemesi, 2) paylaşılan bir defter ile bir dağıtılmış ağ ve 3) ağın işlemlerini, kayıt tutma ve güvenliğini sağlamak için bir teşvik.

Aşağıda, bu teknolojilerin dijital ilişkileri güvence altına almak için birlikte nasıl çalıştığına ilişkin bir açıklama verilmiştir.

Şifreleme anahtarları

İki kişi internet üzerinden işlem yapmak istiyor.

Her biri bir özel anahtar ve bir ortak anahtar tutar.

Blockchain teknolojisinin bu bileşeninin ana amacı, güvenli bir dijital kimlik referansı oluşturmaktır. Kimlik, özel ve kamusal şifreleme anahtarlarının birleşimine dayanır.

Bu tuşların birleşimi, son derece kullanışlı bir dijital imza yaratarak zekice bir onay formu olarak görülebilir.

Buna karşılık, bu dijital imza mülkiyetin güçlü kontrolünü sağlar.

Kimlik

Fakat mülkiyetin güçlü kontrolü, dijital ilişkileri güvenceye almak için yeterli değildir. Kimlik doğrulama çözülürken, işlemler ve izinleri onaylama (yetkilendirme) araçları ile birleştirilmelidir.

Blok zincirleri için, bu, dağıtılmış bir ağ ile başlar.

Dağıtılmış Bir Ağ

Dağıtık bir ağın faydası ve ihtiyacı, 'eğer bir ağaç ormanın içine düşerse' düşünce deneyiyle anlaşılabilir.

Bir ağaç bir ormanda düşerse, düşüşünü kaydetmek için kameralarla ağacın düştüğünden oldukça emin olabiliriz. Ayrıntılı bilgi (neden ya da nasıl) belirsiz olsa bile, görsel kanıtlara sahibiz.

Bitcoin blok zincirinin değeri, benzetme yapan kameralar gibi validatörlerin aynı anda aynı şeye tanık oldukları konusunda fikir birliğine varan geniş bir ağ olmasıdır. Kamera yerine matematiksel doğrulama kullanıyorlar.

Kısacası, ağın güvenliğini sağlamak için ağın boyutu önemlidir.

Bitcoin blok zincirinin en çekici özelliklerinden biri - çok büyük ve çok fazla bilgisayar gücü topladı. Yazarken, bitcoin 3,500,000 TH / s ile güvence altına alınmış, dünyadaki 10.000 büyük bankadan bir araya geldi. Ethereum, daha da olgunlaşmamış, yaklaşık 12.5 TH / s, Google'dan daha fazla güvence altına alındı ​​ve sadece iki yaşında ve hala temelde test modunda.

Kayıt sistemi

Şifreleme anahtarları bu ağ ile birleştirildiğinde, dijital etkileşimlerin süper yararlı bir formu ortaya çıkar. Süreç A özel anahtarını alarak, bazı türde bir duyuruda bulunarak başlar - bit yankı durumunda, şifreleme hacminin bir toplamını gönderirsiniz - ve onu B'nin genel anahtarına iliştirin.

Protokol

Bir dijital imza, zaman damgası ve ilgili bilgileri içeren bir blok - daha sonra ağdaki tüm düğümlere yayınlanır.
Şebeke servis protokolü

Bir gerçekçi, orman düşünce deneyimine düşen ağaca aşağıdaki soruyla meydan okuyabilir: Neden bir ağacın düşüp düşmemesi için kameralar bekleyen kameralarla milyonlarca bilgisayar olmalı? Başka bir deyişle, ağın güvenliğini sağlamak için ağa hizmet etmek için bilgisayar gücünü nasıl çekiyorsunuz?

Açık, halka açık zincir zincirler için madenciliği içerir. Madencilik, eski bir ekonomi sorusuna eşsiz bir yaklaşım - komisyonların trajedisi - üzerine kuruludur.

Blok zincirleri ile, bilgisayarınızın ağa hizmet etmek için işlem gücü sunarak, bilgisayarlardan birinde ödül vardır. Bir kişinin kendi menfaati, kamu ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Bitcoin ile, protokolün amacı, aynı bit eşininin ayrı işlemlerde aynı anda kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmaktır; bu da, bu tespit edilmesinin zor olacağı şekilde yapılır.

Bitcoin, mülkiyet olarak altın gibi davranmaya çalışmaktadır. Bitkonlar ve bunların temel birimleri (satoshis) sahibi olmak ve değer kazanmak için benzersiz olmalıdır. Bunu başarmak için, ağa hizmet eden düğümler, işbölümü matematiksel problemlerini çözmek için çalışarak her bir bit eşin için işlem geçmişi yaratır ve korurlar.

Temel olarak CPU gücüyle oy kullanıyorlar, yeni bloklar hakkında anlaşmaya varıyorlar veya geçersiz blokları reddettiler. Madencilerin çoğunluğu aynı çözüme ulaştığında, zincire yeni bir blok ekliyorlar. Bu blok zaman damgası taşır ve ayrıca veri veya mesaj içerebilir.

İşte bir blok zincir:

Tip, miktar ve doğrulama, her blok zincir için farklı olabilir. Bu, blok zincirinin protokolünün bir meselesidir - ya da geçerli bir işlemin ve neyin olmadığı ve yeni bir bloğun geçerli bir oluşturulması için kurallar. Doğrulama süreci, her blok zincir için uyarlanabilir. Yeterli düğümlerin işlemlerin nasıl doğrulanması gerektiği konusunda fikir birliğine varması durumunda, gerekli kurallar ve teşvikler oluşturulabilir.

Bu bir çeşnicibaşı seçimi durumu ve insanlar sadece denemeye başlıyor.

Şu anda, birçok deneyin yürütülmekte olduğu bir blokçık geliştirme dönemindeyiz. Şimdiye kadar yapılan tek sonuç, blok zinciri protokollerinin becerisini tam olarak anlamamız.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://cryptomoneytech.com/blockchain-teknolojisi-nedir/