געגועים לבית ותודעת השפע...13 שנים לגירוש מאלי סיני

2년 전
אמא ספרי לי סיפור, ועוד סיפור וסיפור על גד וסיפור על אמא...אז אני מספרת...פעם לפני יותר שנים משיש לי אותך, היה לאמא בית, עם קירות לבנים, גג אדום, צחוק של מלא חברים, תוכים, כלב חבר טוב, דשא, עץ אהוב וערסל והיה לי גם חדר עם שני חלונות וזריחה. וים כחול מסביב ושלווה וברכה.

והמון המון חול,
דיונות גדולות חשופות.
שהיה כל כך כיף בהן לטבוע
ולתת לשקט לחדור.

ואז הבטיחו שלום, הבטיחו שלום ועכשיו...ומאז אין לי בית וגם לא מקום נאהב. ואם כבר מדברים אז גם שלום לא ממש...

אבל יש לי אותך ילד מופלא שלי ויש לי את אבא שלך הגיבור ויש את אחותך התינוקת הקסם ובשבילי אהובי אתם אור💞

#נוסטלגיה
#געגועיםלבית
#אלי
סיני
#גושקטיףלנצח

#באהבהננצח
#איןליאבלישלי
#תודעתשפע
#יוםהשנה

()
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @inbarbd! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @inbarbd! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @inbarbd! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @inbarbd! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @inbarbd! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!