PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ BITCOIN (BTC) THỨ TƯ NGÀY 22/08

4년 전

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ BITCOIN (BTC) THỨ TƯ NGÀY 22/08: CẦN QUAN SÁT CHUYỂN ĐỘNG TẠI VÙNG QUAN TRỌNG 6,80011.jpg
Đầu giờ sáng nay, giá Bitcoin đột nhiên tăng mạnh gần $500 lên hơn $6,800 trong vòng chưa đầy một giờ

Giá Bitcoin (BTC) - đồng tiền điện tử top đầu - vẫn đang di chuyển trong vùng hợp lưu của hai đường xu hướng giảm.

Mở đầu phiên Á ngày hôm nay, giá Bitcoin đã đột ngột bật mạnh hơn $500 trong vòng 1 giờ, cao nhất đạt $6,899. Tuy nhiên, Bitcoin đã không thành công trong việc đóng cửa trên vùng 38.2% của Fibonacci retracement, và trượt nhẹ về giao dịch quanh $6,700.
2.png
Đối với timeframe D1, giá đồng tiền điện tử này đã hình thành mô hình double reversal candle với 2 cây nến đầu tuần. Trong ngắn hạn, giá sẽ hồi phục nhẹ về vùng giao của đường xu hướng giảm bên trên và Fibo 38.2% trong chart H4, quanh ngưỡng $6,800.
3.png
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường lúc này, quan sát thêm chuyển động giá quanh khu vực $6,800 và chờ đợi thêm những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.