PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ BTC (THỨ BA, 21/08)

3년 전

CHƯA CÓ YẾU TỐ HỖ TRỢ GIÁ BITCOIN
1.jpg
Dự đoán giá Bitcoin trên timeframe D1 ngày 21/08/2018

Nhìn chung, giá BTC vẫn đang nằm chung xu hướng giảm chung của cả thị trường.

Cây nến D1 của ngày hôm qua là nến giảm, đóng cửa tại mức thấp hơn giá Low của 3 cây nến trước đó. Đây là dấu hiệu xu hướng rớt giá sẽ còn tiếp diễn thêm vài ngày nữa.

BTCUSD đang tiến dần đến vùng hợp lưu của 2 đường xu hướng giảm. Có khả năng Bitcoin sẽ chạm đường xu hướng giảm tại khoảng $5764 - $5800, đồng thời cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2018.

Giá Bitcoin đang chạy giữa 2 đường EMA 10 và EMA 21; thông thường trong xu hướng giảm, giá sẽ hồi lên 1 đoạn trong khoảng giữa 2 đường này trước khi rớt xuống tiếp; càng củng cố cho lực đẩy BTC xuống sâu hơn.
2.png
Tạm thời, chưa thấy có dấu hiệu kỹ thuật hay tin tức cơ bản nào hỗ trợ cho bitcoin. Do đó, nhà đầu tư chưa nên vào tất tay ở khoảng giá trên $5764 - $5800, thay vào đó có thể rải rác dần từ $5800 cho đến thấp hơn nữa.

Hơn nữa, chỉ số RSI hiện tại mới chỉ ở 40 point, chưa rớt xuống mức quá bán (30) nên có thể vẫn còn đường cho giá Bitcoin đi xuống nữa

Thị trường cần chờ đợi thêm tín hiệu để xác định liệu $5800 đã phải là mức đáy để BTC bật tăng hay Bitcoin sẽ còn tiếp tục gãy sóng.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

ủng hộ bạn 1 vote

·

cảm ơn bạn nha

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.