အဓိက အေရးျကီးဆံုး……?

3년 전
in busy


စတီးမစ္မွာ စာေရး၍ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္မေရးသားျဖစ္ခဲ႔သည္မွာ ရက္ေပါင္းနွစ္ဆယ္ေက်ာ္သြားခဲ႔ပါျပီ။
ဟိုအရင္က စာေရးပို့စ္တင္ျခင္းအလုပ္ကို နွစ္ရက္နွင့္ထက္ပိုျပီး တာဝန္တစ္ခုကို ဘယ္လိုအေျကာင္းျပခ်က္မွမထုတ္ပဲ ပ်က္ကြပ္မခံ နွစ္ရက္တစ္ပုဒ္ေလာက္ေတာ့ မျဖစ္မေန အလုပ္မအားလပ္သည့္ျကားမွေန၍ အားသည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းေလ်ွာက္ရင္းျဖင့္ ပို့စ္တစ္ပုဒ္ေလာက္ေတာ့ အဆင္ေျပသလို ေရးခ်တင္ျပခဲ႔ေလသည္။
သို႔ပါေသာ္လည္း အပိုင္းဆက္ကို ျပီးဆံုးေအာင္ေရးသားတင္ျပမည္ဟု ျကံရြယ္လိုက္တိုင္း ဆက္ရန္ရွိေနေသာ မျပီးဆံုးပဲ မသိသလို ေမ႔ေနသလို သတိမရေတာ့သလို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ ေရးခ်တင္ျပရန္ အပိုင္းဆက္ရန္မ်ားသည္ တစ္ပုဒ္ျပီးတစ္ပုဒ္ ေခါင္းစဥ္ကြဲျပားစြာျဖင့္ က်န္ရွိေနခဲ႔သည္မွာ က်ြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္အသိဆံုးပင္ျဖစ္ေလသည္။လူဆိုသည္မွာ အျခားေသာသူေတြကို လိမ္လည္လွည့္ပတ္လို႔ရရင္ ရနိုင္ပါလိမ့္မည္။သို႔ေပမယ့္ မိမိ၏စိတ္ကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔မွ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလို႔မရ ရနိုင္ပါေသာ္လည္း ေခတၲခဏေလာက္သာ ျဖစ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။စတီးမစ္ေပၚ၌ က်ြႏု္ပ္သည္ မည္သည့္တာဝန္မ်ားကို ပ်က္ကြပ္ခဲ႔ပါသလဲဆိုေသာ္ အဓိက တာဝန္ကေတာ့ စာေရးပို့စ္တင္ျခင္းအလုပ္ကို ေန႔စဥ္မပ်က္မကြပ္ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔ျခင္းပါပဲ။
ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရမည္ ကိုယ္ကအလုပ္မလုပ္ေသာ္ မိမိအားေက်ာ္တက္သြားေသာ သူတို႔အား ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ေလးနွင့္ ဆီးရြက္ေလာက္ပမာ မ်က္နွာငယ္ေလးနဲ႔ ေနာက္ေကာက္က်က်န္ေနရစ္ခဲ႔မွာကေတာ့ ေသခ်ာေပသည္။ေနာက္က်လြန္းသြားခဲ႔ေသာ္ မည္သို႔ေသာသူကမွ စိတ္ဝင္စားက်လိမ့္မည္မဟုတ္ မည္သူေတြစိတ္ဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ စိတ္မဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရမည့္ကိစၥတြင္ မိမိကိုယ္ကို စိတ္ဝင္တစား ရွိဖို႔ရန္သည္ အဓိကအေရးျကီးဆံုးပင္ျဖစ္ေလသည္။
"ကဲ"
အခ်ိန္က မနက္၂နာရီေက်ာ္လို႔ ျကက္ဖတြန္သံျကားေနရျပီ။မနက္၄နာရီေလာက္ဆိုလ်ွင္ တစ္ေန႔တာ ဝမ္းသံုးထြာအတြက္ အလုပ္သို႔သြားရေပဦးမည္။အေျကာင္းဆက္ဆက္မႈရွိသည့္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ရက္မ်ားစြာအတြက္ ဒီေန့ေရးခ်တင္ျပလိုက္ေသာ ပို့စ္ကစ၍ စာေရးရွိန္ကို ယူရမွာပါပဲေလ။
ေနာက္ေန႔မ်ား၌ အျပီးဆံုးေသးေသာ ဝန္းလူမိုက္အေျကာင္းကို ေရးခ်မည္ဟု စိတ္ကူးထားမိရင္း……………
@thura

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post has received a 23.56% upvote from thanks to: @thura!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @thura.

You got a 2.97% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @thura! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

ava getup.png

You got a 13.97% upvote from @getup


Want to promote your posts too? Send at least 0.001 STEEM DOLLAR or STEEM to @getup with the post link as the memo and receive a upvote! More profits? Delegate some SteemPower to @getup - Daily Reward $$$
1 SP, 5 SP, 10 SP, 100 SP, 500 SP, custom amount

  • Do you want Daily Curation Reward for Free? Follow GetUp on SteemAuto (Curation Trail)

https://steemauto.com/dash.php?trail=getup&i=1

Make your post more popular and visible to more people! This way you will have more chances to get upvotes and new followers!

► ► For Resteem to over 3500 follower + Upvote from @getup ◄ ◄
send 0.050 SBD with the post link as the memo.
liugh.png image.png IoJfERd.png

You got a 7.66% upvote from @dailyupvotes courtesy of @thura!

You got a 2.63% upvote from @minnowvotes courtesy of @thura!

You got a 24.52% upvote from @seakraken courtesy of @thura! Release the Kraken!

You got a 3.03% upvote from @emperorofnaps courtesy of @thura!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 51.34% upvote from @peace-bot courtesy of @thura!

Help spread the peace. Want to promote your posts too? Send a minimum of .02 SBD or STEEM to @peace-bot with link in the memo for an upvote on your post. You can also delegate to the bot for daily passive earnings. If you would like to delegate to the Peace Bot you can do so by clicking on the following links:
50SP 100SP 250SP 500SP 1000SP 5000SP

Learn more!

You got a 7.69% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @thura!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

You got a 50.00% upvote from @Authors.League (+4 bonus vote) thanks to @thura!


All investors of our service receive daily passive income from their SP delegated to us!

Join&Earn:

Delegate 50 SP
Delegate 100 SP
Delegate 200 SP
Delegate 500 SP
Custom delegation SP
We would appreciate your support by voting for @Ukrainian.Trail community as a Steemit witness!

You got a 2.66% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @thura! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.

Nice post ! You got 2.48% upvote from @flymehigh. Earn free sbd/steem daily by delegating(renting) your SP. We share high return, click here to delegate your sp to flymehigh if you don't know, how to earn passive income by delegating your SP click here for more info Join our discord You can promote your posts. Thanks.

You got a 0.86% upvote from @automation courtesy of @thura! This is a service sponsored by @yehey. Please consider voting @yehey for Witnes. Use this short URL link https://on.king.net/witness simply click and vote, this will redirect to Steem Connect for secure connection.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 90% payout rewards. Use this link https://on.king.net/automation to delegate SP to @Automation.
If you need an extra upvote, join us at https://SteemChat.com discord server.

WANTED SP DELEGATION. Let your Steem Powers (SP) works for you. Delegate SP to receive daily payouts. Choose the amount of your delegation. Start small or go big, it's all up to you.
10 SP
50 SP
100 SP
200 SP
500 SP
1000 SP
2000 SP
3000 SP
5000 SP
10000 SP

Have a lovely day.
@Automation - Keep Steeming for a better future.

Say Hello to @Automation Chat Bot to start a fun conversation. Managed by @Yehey [ Witness ]
Posted using https://Steeming.com condenser website.