DAILYBLOG#26: MY LITTLE BROTHER ENJOY ICE SKATING FOR THE VERY FIRST TIME

3년 전

We just have a long holiday to celebrate the International Labor day and our Independence Day. So I took the kids to one of the biggest Entertainment center in Hanoi for playing all day.

IMG_4419.jpg

For the very first time, my little brother had a chance to try his favorite sport: Ice skating. Although he has got a little bit nervous but he did a great job!!

IMG_4425.jpg

IMG_4423.jpg

IMG_4429.jpg

IMG_4432.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

trước mình có vào royal city nhưng chưa thử chơi trượt băng, ko biết trượt băng khó ko?

·

Em mình nói tương tự Patin nhưng sân trơn nên khó điều chỉnh hướng trượt. Ở nhà em mình chơi Patin khá tốt nên chỉ cần đồ tập hỗ trợ trong 20 phút đâu thôi, sau đó tự trượt ầm ầm được 😄

·
·

à vậy khi nào có dip mình cũng muốn vào trượt thử :))