Nr 6 Juliusz Cesar : Nudno … Boring...

3년 전

Boring, boring ... ech ...
You sick, and I watch over her health ...

Best wishes
** Your Julius Cesar**

We invite you to the next entry on Sunday at noon ie at 12:00 am :-)

A 750 DSC_2569.JPG

Nudno, nudno …ech…
Pani chora, a ja czuwam nad jej zdrowiem…

Pozdrawiam serdecznie
Wasz Juliusz Cesar

Zapraszamy na następny wpis w niedzielę w samo południe czyli godz. 12 :00 :-)

A 750 DSC_2567.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Gratuluję!!!

Twój post został zakwalifikowany i opublikowany w dzisiejszym wydaniu @codziennik (nowej inicjatywy wspierającej polską społeczność). Dodatkowo Twój post weźmie również udział w cotygodniowym niedzielnym konkursie.

Pozdrawiam
@baro89

Congratulations @kristinbb! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!