Algorand | unikátní řešení blockchainového trilema

5개월 전

Algorand je plně decentralizovaný, bezpečný a škálovatelný blockchain, který poskytuje společnou platformu pro vytváření produktů a služeb pro ekonomiku bez hranic.

Byl založen Silviem Micalim, držitelem Turingova ocenění.

Cílem Algorandu je vyřešení nejdůležitější otázky kryptoměn, známé pod označením blockchain trilema. Tedy vytvoření takového blockchainu, který bude zároveň bezpečný, silně decentralizovaný a rychlý.


Co je Algorand

Algorand je blockchainová platforma založená na čistém (pure) proof-of-stake (tedy PPoS) algoritmu, která se od klasických PoS nebo DPoS algoritmů v lecčems odlišuje. Blockchainy založené na PoW jako Bitcoin nebo Ethereum mají dobrou míru zabezpečení, avšak nedokáží dostatečně škálovat. DPoS blockchainy jako EOS nebo Tron sice škálují relativně dobře, ale zase díky omezenému počtu validátorů nedisponují takovou mírou decentralizace, jaká by se na blockchainy slušela. U těchto systémů existuje pouze několik entit, které mohou transakce ověřovat. Toto se však dá vztáhnout také na Bitcoin, jehož hashrate ovládá cca 10 hráčů.

Na rozdíl od PoW blockchainů není PoS tolik energeticky náročný a konsenzu je možné dosáhnout za zlomek času. Zároveň nabízí nástroje, které usnadňují technologický vývoj blockchainu.

U Algorandu může být prakticky každý držitel ALGO mincí se zapnutým počítačem navrhovatelem bloku nebo jeho ověřovatelem a díky tomu, že se toto právo neomezuje na pár velkých hráčů, je zaručena maximální míra decentralizace. Navíc není potřeba mít ani mince nikde uzamčené.

Pokud držitel ALGO mincí nechce zakládat vlastní node, může snadno delegovat svoje ALGO jiným uživatelům, kteří si node založili a mohou navrhovat bloky či ověřovat transakce.

Komunita včetně držitelů ALGO mincí mohou navrhovat změny v síti, které jsou dále schvalovány. To je velký rozdíl oproti jiným systémům, kde většinou rozhodují o změnách pouze ověřovatelé (PoS) nebo těžaři (PoW).

Konsenzus sítě

Konsenzus sítě je dosahován za pomocí algoritmu proof-of-stake, tedy konkrétně pure proof-of-stake. Algorand k tomu využívá Byzantine Agreement vylepšený o nově vyvinutou funkci Verifiable Random Functions (VRFs), na jejímž vývoji se podílel právě zmiňovaný Silvio Micali společně s Michaelem Rabinem a Salilem Vadhanem.

Blok je generován ve dvou krocích:

  1. Náhodně je vybrán uživatel s právem vytěžit blok,
  2. Poté je opět náhodně vybrána skupina uživatelů, která ověřuje platnost daného bloku.

Verifable Random Functions (VRFs)

Tato funkce mapuje vstupy do ověřitelných pseudonáhodných výstupů. Díky využití VRF Algorand provádí tajné kryptografické třídění pro výběr navrhovatelů bloků a ověřovatelů pro průběh konsensu protokolu.

Zní to složitě, ale ve stručnosti to funguje tak, že jeden node, neboli uživatel se zapnutým počítačem, je za pomocí VRF náhodně zvolen k tomuto úkonu. To se dozví v moment, kdy právo vytěžit nový blok získá. Poté se tato informace distribuuje taktéž náhodně vybraným ověřovatelům, opět za pomocí VRF, které tento blok schvalují.

V době ověřování tohoto bloku však je již vybírán nový nod s právem vytěžit další blok a tím, že se jedná opět o nod náhodný je nemožné využít informace z předcházejícího bloku k jejich zneužití. Po schválení bloku se tento proces opakuje opět s náhodně vybraným navrhovatelem a ověřovateli.

Díky využití VRF je prakticky ihned po schválení blok platný, není tedy třeba čekat na několikanásobné potvrzení jako třeba u Bitcoinu. Celá síť je tak schopna dosáhnout konsensu v řádu několika vteřin. Uživatelé navíc nemusí mezi sebou komunikovat, aby zjistili, kdo byl zvolen pro vytěžení bloku.

Uživatelé se s vysokou pravděpodobností mohou spolehnout na to, že poslední blok je validní, protože u Algorandu nebude docházet k forkování sítě ve formě orphan blocks tak typickému pro Bitcoin. Orphan blocks jsou takzvaní sirotci v blockchainu, kteří, ač se jedná o validní bloky, tak nakonec zůstanou mimo hlavní blockchain, jelikož „nejdelší řetězec zvítězil“ a oni nebyli jeho součástí.

Algorand dosahuje propustnosti 1000 tp/s se síťovou latencí menší než 5 sekund.

Tým

V čele týmu vývojářů je světově proslulý profesor MIT a expert na kryptografii Silvio Micali, který je spoluautorem technologie Zero-Knowledge Proofs a který stál u vzniku kryptografie založené na veřejném klíči. Micali obdržel v roce 2012 Turingovo ocenění za položení základů moderní kryptografie, to je mezi počítačovými vědci ekvivalent Nobelovy ceny. Je držitelem také několika dalších ocenění.

Dalšími důležitými osobnostmi jsou CEO Steve Kokinos, spoluzakladatel společností Fuze a COO W. Sean Ford, bývalý šéf marketingu LogMeIn.


Silvio Micali, zakladatel Algorandu, zdroj: WikiMedia Commons

Mince

Distribuce tokenů probíhá prostřednictvím holandské aukce. Nadace Algorand takto postupně uvolňuje každý měsíc 50 milionů nových tokenů po dobu pěti let. Holandská aukce je specifická v tom, že cena tokenů je odvozena od průměrné ceny nabídnuté kupujícími dané várky. Během období prodeje se může cena snížit a kupujícím by se tedy více vyplatilo kryptoměnu nakoupit na burze. Není to tedy klasické ICO a v tomto systému lze spatřovat i nevýhody.

Aktuálně se cena ALGO pohybuje kolem $ 0,31. Když si vezmeme, že se první tokeny začaly prodávat na burze kolem $ 3, jedná se za první měsíc o 90%-ní pád ceny. To pro investory není zrovna povzbudivá zpráva.

Majoritním držitelem tokenů je momentálně nadace Algorand, což se samozřejmě časem změní.

Aktuálně je v oběhu 355 mil. ALGO z celkového maximálního počtu 2,88 mld. ALGO.

ALGO můžete obchodovat již na velkých burzách jako Binance, KuCoin nebo Huobi.


Cena ALGO dle CoinMarketCap

Závěr

Alogrand je silný zejména ve skutečnosti, že nerozděluje uživatele. Stejné právo ověřit blok mají zde všichni držitele mincí, ne jako u jiných blockchainů velcí těžaři nebo vlastníci poolů. Díky tomu, že zde neprobíhá soutěž o vytěžení bloku ale nody jsou voleny náhodně za pomocí VRF, prakticky nelze zahájit útok s cílem utratit dvakrát jednu minci. Útočník totiž neví, kam má útok směřovat.

Horší už to pak ale je s distribucí mincí za pomocí holandské aukce. Výběr prostředků zvládli rozhodně někteří hlavní konkurenti Algorandu lépe. Také konkurence kryptoměnových platforem se zdá být dost silnou a třeba Ethereum má přede všemi náskok díky tomu, že bylo first moverem na poli dApps a smart kontraktů.

Uvidíme, jak se týmu Algorandu podaří využít svých výhod, zejména potom velké míry decentralizace, která však není řešena na úkor škálování a bezpečnosti.


Co si myslíte o projektu Algorand a jejich funkci Verifiable Random Functions pro náhodný výběr ověřovatelů při utváření konsenzu?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

To není úplně pravda stím ověřovaní u BTC. Každý kdo používá bitcoin-qt nbo jinou peněženku která drží v sobě celý blockchain ověřuje bloky v síti.

·

To je pravda, ano. Vytěžit nový blok však může jen pár hráčů viz

·
·

no jo to jsou ale jen pooly ale ne počet těžařů... :)

Algorand looks like a reliable project!

  • Forks are not possible in this blockchain!
·

Yes, looks like a serious one.

View or trade BEER at steem-engine.Hey @blockchainfo, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

View or trade BEER at steem-engine.Hey @blockchainfo, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

View or trade BEER at steem-engine.Hey @blockchainfo, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @blockchainfo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!