Jdeme čepovat vodu!

3년 전

01.jpg

Když jsem poprvé kolem tohoto jel, tak jsem si řikal, ty jo, tady mají nějakou divnou benzínku. Asi to je na skůtr. Není to na skůtr. A není to benzínka. Je to vodaka. Tedy podle vzoru benzín + ka, to je voda + ka, a tedy to je benzínka pro vodu. Prostě se tam chodí čepovat voda.

Tohle je v Kaohsiungu, ve městě na jihu Taiwanu. Na severu v Taipei nic takového nemají. Tady na jihu voda z kohoutku není dostatečně dobrá na pití, tak se chodí pro vodu do takovýchto stanic. Strčí se tam mince a teče voda. Mají tři typy. Jaký je mezitím rozdíl nevim, voda jako voda...

02.jpg

Opravdu to připomíná stojan u benzínky.

03.jpg

Ale je to teda voda, někde načepovaná, upravená a přivezená.

04.jpg

Tak jdeme čepovat, ne?

05.jpg

06.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Ještě že máme svou studnu ;-)

You've received a lifting from @botox ! Consider delegating to earn passive income 20SP,50SP,100SP,200SP.
Tu viens de recevoir un lifting de @botox ! Envisager de déléguer pour gagner un revenu passif 20SP,50SP,100SP,200SP.

BOING! You got a 4.07% upvote from @boinger courtesy of @gmt117!

  ·  3년 전

You got a 3.62% upvote from @t50 courtesy of @gmt117!


Anyone can use this service by sending a minimum of 0.010 SBD or STEEM to @t50 with the post you want upvoted as the memo.


Consider investing Steem Power to receive daily payouts from bot income.
10 SP, 25 SP, 50 SP, 75 SP, 100 SP, 125 SP, 150 SP, 200 SP, 250 SP, 300 SP, 350 SP, 400 SP, 450 SP, 500 SP, 600 SP, 700 SP, 800 SP, 900 SP, 1000 SP or use the delegation manager. At any time you can get your investment back by undelegating.

Partners

@upfundme and #upfundme
TASKMANAGER bitshares token
@hybridbot - bid/membership hybrid bot (0.010 SBD minimum)
@memearmy meme support community bot

Bál bych se, že z toho začne padat rozsypanej čaj :-)

Congratulations @gmt117! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @gmt117! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!