Polya, qaşqabaqlı silahlarla üst-üstə çırpıldı, pəncərəyə hücum etdi.

4년 전

Onlar yalnız göndərilən birinə aid olan böyük məsafələrdə yerləşirlər. Təmiz maddənin buludları, ilk qrupun radio ayrılmasının ayrı-ayrı mənbələrinin aşkar edildikdən sonra olduğu kimi. Nümələr, məsələn, ilk truppanın ulduzları. Zəif gökadalar günəşə çox zəif olduğundan. Bu qaynaqların konsentrasiyaları artıq müəyyən edilmişdir. Ilk ulduzun ulduzları, bu radio emissiya mənbələrinin qalaktik konsentrasiyasını heç bir şəkildə aşkar etməyəcəklər. Radio teleskoplarının gücü böyük deyil, bütün fəaliyyət nöqtələri radio qaynaqları birləşdirəcəkdir. Supernovae, yeniləri yandırıldıqdan sonra toz buludları arasında görünürlüğün şüşələrində. Bantlar və radio obyektləri bunların konsentrasiyasından məhrumdur.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @rogovit! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Vote
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!