Ramazan Ayında Söylenen Güzel Maniler[Cointurk 30. Projesi] [süleyman#3497]

3년 전

Hayırlı Ramazanlar

Müslüman olan insanlar tutmuş oldukları oruçların mükafatını almak için o önemli günde Allah’ın huzuruna vardıkları zaman çok büyük bir huzur yaşayacaktır.Yardımlaşmamız ve dayanışma içinde birbirine yaklaştıran davranışların en önemlilerindendir. Topluluk halinde yaşayan insanların mutlaka birbirlerine ihtiyaçları vardır. İnan yapısı gereği sosyal bir canlıdır.Oruç yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştiren bir ibadettir.Bu güzel mübarek aya istinaden Güzel bir maniler paylaşayım.
maxresdefault.jpg
Görsel

unnamed.jpg
Görsel
www_antoloji_com_1598206_650.jpg
Görsel

Proje İçin Cointurk @kusadasi Ekibine Teşekkür Ederim. Gelecek Proje LÖSEV ve KIZILAYA kan bağışı olabilir.

DQmTov3C5qkDCmBmz9WwiRncaUVtjo4bqdDrDyzFZRead1m.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by süleyman from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.