ĐÁNH GIÁ VỀ DỰ ÁN CONTENTS PROTOCOL

3년 전

Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu về dự án về giao thức trao đổi nội dung hoàn toàn mới. Đó là Contents Protocol.

Hiện nay, các nền tảng trực tuyến tập trung, nổi bật như là Netflix, nơi tiêu thụ nội dung ưa thích của nhiều người dùng hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tuyệt vời, vẫn phát sinh một số vấn đề về việc sử dụng nền tảng này:

  1. Mặc dù các nền tảng này được phát triển mạnh phần lớn nhờ nội dung từ nhà cung cấp nhưng lợi dụng sự thiếu nguồn cung thị trường, họ tính phí hoa hồng khá cao cho các nhà cung cấp nội dung, dao động từ 30-70%. Và điều tệ hại hơn, khi các nền tảng phát triển lớn mạnh hơn, họ tư xây dựng nhà cung cấp nội dung của riêng họ khiến cho người người cung cấp bị ảnh hưởng lượt xem cũng như doanh thu.

  2. Thanh toán phí giấy phép không minh bạch và không đáng tin cậy - Các nền tảng nội dung trực tuyến tập trung không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn minh bạch nào khi nói đến hệ thống phân phối doanh thu của họ.

  3. Đóng góp của người dùng không được khen thưởng - Giống như nền tảng như Facebook, nơi người dùng đóng góp vào sự phát triển của nền tảng bằng cách thêm bạn bè, đăng nội dung, góp ý...v.v. nhưng tất cả giá trị từ hoạt động đó chảy vào túi của nền tảng (Facebook), các nền tảng nội dung trực tuyến tập trung cũng tận dụng lợi thế của hoạt động người dùng. Mặc dù người dùng đóng góp giá trị cho nền tảng dưới dạng những thứ như đánh giá, giám tuyển và hơn thế nữa, điều này giúp ích rất nhiều cho chính nền tảng, nhưng người dùng không được đền bù cho những nỗ lực của họ.

content.PNG

Chính vì vậy, Contents Protocol muốn thay đổi điều đó bằng cách phân phối hơn 75% tổng phí giấy phép cho người tạo nội dung. Nền tảng sẽ chỉ giữ 5-10% tổng thu nhập, phần còn lại được phân phối cho người dùng tiêu thụ nội dung. Bằng cách này, tất cả các bên liên quan đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của hệ sinh thái. Tất cả sẽ được ghi nhận minh bạch trên hệ thống Blockchain và việc thanh toán trả thưởng sẽ theo thời gian thực – thanh toán bằng Token Contents Protocol.

Thông tin cơ bản:

Tên dự án: Contents Protocol
Ký hiệu mã thông báo: CPT
Hardcap: 40.000 ETH
Public sale: đã hoàn thành 100% trong 2 ngày (1ETH = 60,000 CPT)

Giá trị mà Contents Protocol mang lại

Để mở rộng hệ sinh, Contents Protocol sẽ ra mắt nền tảng tham chiếu nguồn mở cho từng danh mục nội dung như Truyền hình, Âm nhạc, Truyện tranh và Sách điện tử, bằng cách tự phát triển hoặc mua một nền tảng hiện có và chuyển đổi nó thành nền tảng tham chiếu, nhằm giảm các rào cản cho các nhà khai thác nền tảng nội dung tiềm năng kinh doanh trong hệ sinh thái của chúng tôi.

Ngoài hệ sinh thái nêu trên, nền tảng còn có Chính sách khen thưởng người dùng và đặc biệt là Chia sẽ dữ liệu với nhà cung cấp nội dung.

Sẽ có 2 mã thông báo khác nhau là CPT và CP Power (CRP)

CPT sẽ được sử dụng làm mã thông báo thanh toán, dùng thanh toán cho người tạo nội dung hoặc mua nội dung người dùng, có thể chuyển đổi và có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch.

CRP sẽ được sử dụng làm mã thông báo đặt cược và không thể bán trực tiếp.

Nhận định cá nhân

  • Với các nền tảng thông thường chưa chuyển sang blockchain, người dùng sẽ không thể kiếm được mã thông báo để thực hiện các hành động trên nền tảng (xếp hạng, chia sẻ, v.v.) Điều này thực sự có thể thu hút nhiều người dùng sử dụng nền tảng.
  • Contents Protocol được xây dựng bởi WATCHA, đây là một công ty được thành lập với thị phần lớn trong thị trường VOD Hàn Quốc. Thị trường này đang phát triển rất nhanh. Rất ít dự án blockchain có loại áp dụng này ngay lập tức.
  • Cơ chế đặt cược cho cả người dùng và nhà cung cấp nội dung sẽ khuyến khích nắm giữ mã thông báo CRP, giảm hiệu quả việc cung cấp mã thông báo CPT lưu hành và tạo ra sự hỗ trợ cho giá mã thông báo.
  • Đây là một dự án với ý tưởng rất thú vị và đầy tiềm năng, và nền tảng đầu tiên tích hợp với Contents Protocol sẽ là Watcha TV, đây sẽ là dịch vụ VOD (video theo yêu cầu) giao dịch tại Hàn Quốc, nhưng tương lai tôi tin sẽ mở rộng thị trường sang các nước khác.

Thông tin thêm về dự án vui lòng truy cập các đường dẫn sau:

Website: https://contentsprotocol.io/
One page: https://drive.google.com/file/d/1F-iiyB8Uwx0poMvaYYpTqWof3_jc5G3M/view
Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1OJizH-oS8yxJgO-RPnUKJQiU45bW4I_5/view
Telegram:

Tác giả: Jessica Thai
Bitcointalk username: Rforever69
Bitcointalk url: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2227911
My ETH Address: 0x0a1b973D4d54f5B030C8B3F80F088E8104612d50

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @tonyteo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!