GoldeNugget - wydobywanie i sprzedaż złota

2년 전

Górnictwo to wydobywanie minerałów i innych materiałów geologicznych o wartości ekonomicznej ze złóż na ziemi. Górnictwo może mieć poważny niekorzystny wpływ na środowisko, powodując erozję, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wód gruntowych i gleby. Oprócz szkód dla środowiska, wydobycie może również wpływać na zdrowie okolicznej ludności w wyniku zanieczyszczenia spowodowanego uwalnianiem różnych substancji chemicznych.

GOLDENUGGET to projekt, który ma stać się liderem w branży górniczej na świecie. Oto, do czego dąży GoldeNugget. Jak już wiadomo, górnictwo nie jest przemysłem przyjaznym dla środowiska, ale GOLDENUGGET chce stworzyć rewolucję w tym sektorze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowych przyjaznych dla środowiska i nietoksycznych substancji oraz tworzeniu przyjaznych dla środowiska kopalń na planecie, szanujących ich sąsiadów i współpracujących z nimi, tworzących i rozwijających infrastrukturę i usługi, tak aby po zakończeniu projektu mieli coś do zrobienia. GoldeNugget jest już aktywnym produktem: w Afryce Zachodniej zainwestowano już ponad 3 000 000 euro w zakup sprzętu dla przemysłu wydobywczego złota.

Zasada projektu GoldeNugget

Produkcja węgla w trunku (CIL), który jest zdecydowanie najbardziej zaawansowanym procesem wydobycia złota. Zakład odzyskiwania złota CIL odzyskuje w przybliżeniu 85% złota przekazanego do zakładu. Z młyna kulowego pulpa jest pompowana do zbiorników ługujących CIL, gdzie wapno reguluje pH, jeśli to konieczne, i jest mieszane przez pewien okres czasu. Dodaje się powietrze w celu zwiększenia szybkości reakcji i skrócenia czasu wymywania. Cyjanek dodaje się do pierwszego zbiornika. Każdy zbiornik do ługowania węgla ma ekran do przechowywania węgla.

Główne szczegóły sprzedaży żetonów

  • GNTO = 1$
  • Soft Cap: 2 000 000$
  • Hard Cap: 19 500 000$

Twórcy produktów

Jak widać, jest to obiecująca kampania, która ma wiele zalet. Niezawodność, bezpieczeństwo są tutaj gwarantowane.

Dodatkowe informacje:

Website: https://www.goldenugget.ch

Whitepaper: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5603921/Whitepaper%20Goldenugget.1.1.pdf

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5143332

Telegram: https://t.me/GoldeNugget_token

Twitter: https://twitter.com/GoldeNuggetCH

Facebook: https://www.facebook.com/Goldenuggetproject

Author: Kalmanov (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1991895)

ETH wallet: 0x5c28cc59095e66b507EcF9A005600Cc7702f280e

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @kalmanov! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 20 posts. Your next target is to reach 30 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Top project, I recommend more detailed study of all technical documentation.

Everyone must avail this opportunity and must join the project.Its a uniqu project and it has big potential.

The project goes to the final straight! I advise anyone who hasn't purchased tokens to do so as soon as possible. Do not miss your chance!

Good technology that will be in demand. I'm watching the project.

·

Good technology
That will be in demand. I'm
Watching the project.

                 - panteleev.pavlus


I'm a bot. I detect haiku.