Aquaman, HBO İçin Animasyon Serisine Dönüşüyor! - Haberler - Beyazperde.com

지난달

Shared From Dlike

Çocukken çok güzel seriler vardı böyle. Onların hayalleriyle büyümek güzeldi. Rüyalaramıza girerdi kendimizi kahraman gibi hissederdik çoğu zaman. Sonrasında onlar farklı versiyonlarıyla yeni hikayelerle tekrar tekrar çekildi ama eski tadını alamadım hiç.

Belki de çocukken etkiliyordu onlar. Şimdi bu da bir çocuğun hayallerinde güzel duygular bırakır umarım.


Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @hayalet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.
You distributed more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!