Kampania | Review and How-to Zwycięzcy

4년 전

Z przyjemnością zakończymy przegląd produktu i kampanię instruktażową i w tym poście podzielimy się z Wami zwycięzcami tej kampanii.

br

KategoriaUżytkownikNagroda
Najbardziej Angażujący się Twórca1 @julisavio30%
Najlepszy montaż i efekty wizualne1 @lethaltoast30%
Najczęściej oglądane wideo1 @shawnsporter20%
Wybór Teamu1 @ulasdemir15%

DLive zachęca całą społeczność do dalszego korzystania z Twittera, Instagrama i innych form mediów społecznościowych w celu promowania treści, za pomocą hashtagów takich jak #dlive #indlivewetrust #streamondlive #livestream #supportsmallstreamers i takie, także tagowanie @OfficialDLive w Twoich postach jest wysoce zalecane!

Link do orginału: tutaj


Tłumaczenie Team DLive Poland
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi @dlive-poland, I'm @checky ! While checking the mentions made in this post I noticed that @officialdlive doesn't exist on Steem. Maybe you made a typo ?

If you found this comment useful, consider upvoting it to help keep this bot running. You can see a list of all available commands by replying with !help.

Congratulations @dlive-poland! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dlive-poland! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dlive-poland! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!