Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Nie wiem jak to wygląda teraz, ale kiedyś rozwiązaniem problemu z uploadem było... wgranie filmu na YT, ściągnięcie go stamtąd i wgranie na DTube.

Hmm, może @emsonic albo @voxmortis będą wiedzieli o co chodzi. Ja niestety jeszcze nie dodawałem filmu po aktualizacji. A wykonałeś 3 kroki weryfikacji konta?

·

Ten sam problem miałem jeszcze przed "nowym" dtube. 3 kroki weryfikacji - co masz na myśli?

·
·

W sensie ustanowienie nowego hasła do Dtube, bo tworzone jest jakby drugie konto na podstawie konta Steem.

Posted using Partiko Android

Niekoniecznie musi być na czerwono , bo ja chyba ani razu nie miałem. Musisz mieć wszystko dodane , opis , ikonkę itp. Pomaga powtórne zalogowanie . Jeśli masz konto na nowym dtube to pamiętaj , że tylko jeden tag możesz dodać , jak chcesz więcej , to musisz post edytować po wrzuceniu

·

Opis, miniatura był, więc to nie to.

Congratulations @kryptojanusz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 200 replies. Your next target is to reach 300 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Wyloguj się i zaloguj od nowa I bądź pewny że zalogowałeś się na 2 chainy. Steem i i dtube i powinno wszystko działać a ten ptaszek to nie ma nic do rzeczy po prostu naciskasz publish video i tyle

Posted using Partiko Android

Congratulations @kryptojanusz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!