Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Senin koinleri üttüm

Borsada battık

Alamanyadan dayı oğlu aradı filanca koin artacak dedi bende ona yatırdım

Sonra artmadı

Paranın büyük bölümü gitti ama kazanacağımıza inanıyorum hic endiselenme