Acz

3년 전

Aciz bir hevesin baskınıyla sarsılıyor ruhum,
Karşı koyuyor, kıvranıyor.
Beynim karıncalanıyor, düşünceler raks ediyor,
Susuyor dilim, gözlerim doluyor
Ve içimde yabani bir kelebek büyüyor sinsice.
20180420_202944.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Aptalca bir varoluş hevesi
Bölüyor ikiye bir asa gibi
Hangi tarafa gideceğimi ben bilsem de
Melekler sırt çevirir bana

Oysa bilmezler benim
Ne kadar inatçı
Karanlık gecelerin içinde parıldayan
Masmavi bir yıldız olduğumu

·

Gölgede bıraktınız beni😊

She's a pretty woman ! A very nice portrait, @yesimeren :)

·

Thanks, she is. :)

Bold. So incredible.

·

Şiir harika bir duygu seli çok beğendim 🤗

·

Teşekkür ederim, kendimce, amatörce🙏🏻


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations @yesimeren! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @yesimeren! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!