World as a magic Ball / Kristal bir küre olarak Dünya

3년 전

BeautyPlus_20181225173310176_save.jpg

World as a magic Ball /Kristal bir küre olarak Dünya

Dünyayı bir kristal küre olarak algılamak, dünyada yaşanılanların gelecek hakkında bilgi verdiğini düşünmek çok yanlış değildir. Dünyada gördüğünüz birçok şey sizce de olacakların habercisi değil midir? Kapitalizmin sanayileşmeye yol açtığı, sanayileşmenin işçi sınıfı oluşturduğu, daha sonra ise sosyalizmin ortaya çıkması çok şaşırtıcı neden sonuçlar değildir aslında. Büyük savaşların öngörülür sonuçları ölüm, açlık, sefalet gözle görülür, canla yaşanırken kristal küremiz dünya aslında bize genç erkeklerin ölürken, yenidoğan nüfusunun azalacağını açıkça gösterir.
Peki insan doğası bahşedilmediği, öğretilmediği için mi göremez bunları, yoksa düşünmediği, kristal küreyi göremediği için mi?
Sanırım düşünmek şuan sürreal görülen yetenekler kadar olağanüstü fakat yeterince nadir olmadığı ve sahiplerinde gerekliliği değişkenlik gösterdiği için pek önem verilmeyen bir seçenek.
İnsanlık ise düşünme, hatta düşünceler hakkında düşünme yetisinin canlılardan sadece kendine bahşedildiği hakkında methiyeler düzebilen ama bu yeteneği kullanamayan bir canlı türü.

BeautyPlus_20181225172728983_save.jpg

BeautyPlus_20181225172802800_save.jpg

BeautyPlus_20181225173005280_save.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

Nice drawing!!!
☺️✌️
Steem on!

Posted using Partiko Android

Çok güzel ya. Ben, aşığım sana ve sanatına. Emeklerine sağlık.

·

Utandırıyorsun beni ya. Sizden öğrenmeye çalışan biriyim sadece.

·
·

Estağfirullah efendim. Öyle deme lütfen. Diğer eserlerini gören biri olarak hiç de abartmadığımı biliyorum.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @yesimeren! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!