Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Jak z dokładnością takiej metody, a raczej sprzętu jaki posiadacie i nakładu pracy. Np odtworzę okiennice z dokładnością do 1mm?

Ciekawe czy już odtworzyli całe Notre-Dame w podobnej formie ;)

Szacunek, nie jest to na pewno typowa wiedza przeciętnego architekta.

·
  ·  작년

Raczej nie odtworzysz okiennicy z taką dokładnością. Istnieje coś takiego jak miąższność chmury punktów. Laser lub program do przeróbki zdjęć na chmurę, przeliczna odległość miedzy punktami/pikselami na której się odbił, a powierzchnia nigdy nie jest równa. Każda struktura ma pory. No może oprócz szkła, ale szkło nie wychodzi na chmurze, dlatego krawędzie na chmurze są "poszarpane". Do inwentaryzacji budowlanej nadaje się jak znalazł. Zrobiliśmy skan elewacji dronem i błąd pomiaru wyszedł poniżej 0.5% i to w większość pewnie dlatego, że mi się trochę źle wygenerowała chmura, bo robiłem to pierwszy raz ;). Co do sprzętu to koledzy latają na DJI Mavic 2 Pro, zdjęcia robią Matterport'em, a skaner laserowy to Leica BLK360.
Notre-Dame na pewno ma swoją chmurę punktów, a zrobił ją Ubisoft tworząc Assassin Cread :).

·
  ·  작년

Upvoted 👌

Congratulations @lelon! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 200 replies. Your next target is to reach 300 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!