ပေလတို ထံမွ

3년 전

image

မည္သည့္အစိုးရပံုစံမဆို ၎၏အေျခခံလုပ္ပိုင္ခြင့္သေဘာတရားကို အလြန္အက်ံြအသံုးျပဳလာခ်ိန္တြင္ ပ်က္စီးျခင္းလမ္းစသို႔ ေရာက္သြားတတ္စၿမဲျဖစ္သည္။

မင္းမ်ိဳးစိုးနြယ္ဘုရင္စနစ္သည္ အာဏာကိုင္စဲြအသံုးျပဳရသည့္သူတို႔ကို အလြန္အမင္းက်ပ္တည္းေအာင္ ကန္႔သတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးသည္။

လက္တစ္ဆုပ္စာလူနည္းစု အာဏာ႐ွင္​အစိုးရသည္လည္း ျဗဳန္းစားျဗင္းစားႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းေနာက္ မဆင္မျခင္ ဆင္ကန္းေတာတိုး လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးသည္။

image

ထိုျဖစ္ရပ္နွစ္ခုစလံုးမွာပင္ ေတာ္လွန္ေရးနွင့္ အဆံုးသတ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီေရာက္လာသည္။
လြတ္လပ္မႈနွင့္ ၾသဇာအာဏာကို အမ်ားျပည္သူထံ အညီအမ်ွ ေဝပံုက်ခဲြေဝေပးသည္။

 သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီပင္လ်ွင္ ဒီမိုကေရစီကို အလြန္အက်ြံ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးမိျပန္သည္။ 

(ပေလးတိုး)

photob:facebook

image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT