bharr eat aoutpineaahcwann 8

4년 전

aasopar upadaysai aain g laan aatwat hpaw hcaut hkaekyasai kaeshoet ၎inn, pinetwin taithkutaee kosar IFAB aatwin layy k byai tein bhawloneaasainn aahpwalmyarr aarr hpyint aotehkyaote hkaesai, tait u bhawlone hcayy eat hcan aatineaatar muul k ekararj yuunait aatwat htotehpawpyawwso hkaekyasai . ekararj yuunait eat aasonepyumhu ko htokaeshoetsaw byai tein ninenganaahpyit maat ht rait eat aatawlayy makyaarsayymekasamine ( shoetmahote sar taithcatetaitpine maat ht rait) hpyint aaingaliut hcakarrpyaww ninengan twayaatwat luukyaitemyarr hpyitnaysell sawlaee aasopar upaday, yahku aaneehcautsone maat htarait equivalents ( kwin hkaat aatwat roerar yuunait aarr hpyint nouttaw shoet lite) nae shu htaw int hpawpya .

aapyipyisinerar aarwalrout pwal myarraatwat kwin eata shi, darmhamahote laal pyin, 100-110 metar (110-120 kite) eat aakwaraawayy tai shieat nhaintaakyaal 64-75 metar (70-80 kite) eat aakwaraawayy tai shieat . Non- aapyipyisinerar pwalmyarraatwat fields kwin hcaturaann hpyitlar m hu tya kwayarngya payy, aakyaalaatwat 90-120 metar (100-130 kite) aashinhaint 45-90 metar (50-100 kite) hpyitnineparsai . 2008 hkunhait, IFAB pinetwin kyaal pya ant sai ninengantakar pwal hcain myarraatwat hcan hcayy aatineaataraahpyit 105 metar (344 pay) shilyarrpyee 68 metar (223 pay) eat pone say aarwalaahcarr aataipyu; shoetsaw i sonehpyathkyet noutpinetwin kine pawtwin tain hkaepyee aamhaantakaal aakaungaahtaihpaw bhaaltotmha hkaesai .

( hto raimhaannhkyetmyarr htarrshi htarrtae aapaw) k to taungg naalnimate raimhaannhkyet linemyarr hpyitkyasai nayhcain shi naalnimate linemyarr, touchlines hpyitkyasai . tait u k hc tu gan raimhaannhkyet hkyinn hce raimhaannhkyet line eat aalaaltwin mhar nayraryuuhtarr sai . daunglite raimhaannhkyet rayysarrhkyetmyarr eat aatwinhcate aanarr sate kwalrar 24 pay (7.3 metar) shi rapar mai, nhang raimhaannhkyet phoetitmyarr ko k panpoe htarrtae aalyarrlite goe pay (2.4 metar) myay pyin aahtaat hpyit rapar mai . imagepite kwan myarrsaw aarr hpyint paanntine noutkwalmha htarr shinaykyataal, darpaymaae upaday aarr hpyint m loaaut par .

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here