ကား​ေမာင္းသင္​ၾကမယ္​

4년 전

သင္ေမာင္းအမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္..

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေဘးကင္းေစရန္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား သိထားလိုက္နာသင့္သည့္
အခ်က္မ်ား...*****

#ယာဥ္အား ေမာင္းထြက္ေတာ့မယ္ဆိုပါက

၁။ ၾကည့္မွန္အားလံုးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူထိုင္ခုံအေနအထားကို ခ်ိန္ပါ။
၂။ ထိုင္ခုံခါးပတ္ ပတ္ပါ။
၃။ ယာဥ္အား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စက္ခလုပ္မ်ား ဘယ္မွာညႊန္းသည္ကို သိမွတ္ပါ။

===========================
#ယာဥ္အား ေရွ႕သို႕ ေမာင္းထြက္မယ္ဆိုပါက

၁။ အခ်က္ျပမီးဖြင့္ပါ။
၂။ ယာဥ္အားေမာင္းမထြက္မီ ၾကည့္မွန္အားလံုးႏွင့္ ဘယ္ညာပခုံးေပၚမွ
ေက်ာ္၍ ၾကည့္ပါ။
၃။ လက္ကိုင္ဘီးကို လက္ႏွစ္ဘက္လံုးျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေမာင္းႏွင္ပါ။

============================
#ယာဥ္အား ရပ္တန္႔မယ္ဆိုပါက

၁။ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ယာဥ္အသြားအလာရွင္းမရွင္း စစ္ေဆးပါ။
၂။ လူကူးမ်ဥ္း၏ေနာက္(သို႔)ရပ္မ်ဥ္းေနာက္တြင္ ယာဥ္အားရပ္ပါ။
၃။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လီဗာကို အသံုးမျပဳပဲ ယာဥ္အားရပ္ပါ။

==========================
#ယာဥ္အား ခ်ိဳးေကြ႕မယ္ဆိုပါက

၁။ ခ်ိဳးေကြ႕ဖို႔ရာ အရွိန္ေလ်ွာ့ပါ။
၂။ မိမိအသံုးျပဳေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္ေၾကာမွ စတင္ခ်ိဳးေကြ႕ျခင္း အဆံုးသတ္ျခင္းျပဳပါ။
၃။ လိုအပ္ပါက လမ္းမွန္သူအား ဦးစားေပးလႊတ္ပါ။ဆိုလိုသည္မွာ လမ္းေလးခြဆံုတြင္ လက္ယာဘက္မွလာေသာလမ္းမွ ယာဥ္အား ဦးစားေပးပါ။Yလမ္းဆံုတြင္ လက္ဝဲဘက္ လမ္းမႀကီးမွလာေသာ ယာဥ္အား ဦးစားေပးပါ။Tလမ္းဆံုႏွင့္လမ္းသြယ္မ်ားတြင္ လမ္းမႀကီးေပၚ သြားေနသည့္ ယာဥ္အား ရပ္ေစာင့္ၿပီး ဦးစားေပးပါ။အဝိုင္းပတ္တြင္ အဝိုင္းပတ္ေနေသာ ယာဥ္အား ဦးစားေပးကာ မိမိဘယ္ဘက္ အတြင္းဘက္မွပတ္ေသာ ယာဥ္အား ဦးစားေပးပါ။
၄။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေဘးကင္းလ်င္ မိမိကလမ္းမွန္ေၾကာင္း လက္ခံယူပါ။
၅။ ေဘးအႏၲရာယ္ကိုၾကည့္၍ ေမာင္းႏွင္ပါ။

==========================
#ယာဥ္အား ေနာက္ဆုတ္မယ္ဆိုပါက

၁။ ၾကည့္မွန္အားလံုးကို စစ္ေဆးပါ။
၂။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဘယ္ညာပခုံးပၚမွေက်ာ္ကာၾကည့္ပါ။

===========================
#ယာဥ္ေၾကာကူးေျပာင္းမယ္ဆိုပါက

၁။ အခ်က္ျပမီးဖြင့္ပါ။
၂။ ၾကည့္မွန္အားလံုးစစ္ေဆးပါ။
၃။ မ်က္ကြယ္ရာေနရာကို ပခုံးေပၚမွ ေက်ာ္၍ၾကည့္ပါ။
၄။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေဘးကင္းစြာ ယာဥ္ေၾကာကူးေျပာင္းကာ အခ်က္ျပမီးျပန္ပိတ္၍
ေမာင္းႏွင္သင့္ပါသည္​

✴✴မဂၤလာပါ✴✴

.. ★★★ အိမ္တို​င္၇ာ​​ေ၇ာက္ယာ​ဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္....★★★

🆗🆗 ကိုယ္သြားလိုရာ ကို ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္းၿပီး လၽွင္ျမန္စြာသြားလာႏိုင္ရန္ ★★

✔✔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္★★★

🚘🚘 driver မလို မိမိကိုယ္တိုင္ေမာငးို႔၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႉေပးႏိုင္ရန္★★★ ကားေမာင္း သင္ၾကပါစို႔ ။👍👍

​တေန႔ ကုိ 1 နာရီ 10ရက္ သင္တန္း
တေနကို 2နာရီ5 ရက္အထူးအျမန္သင္တန္းပါ ။

Probox Vitz ၾကဳိက္ႏွစ္ သက္ရာ ကား ႏွင့္ သင္ၾကား ႏူိင္ ပါသည္

**အမ်ိဳးသမီး မ်ား အတြက္လည္း အမ်ိဳးသမီးဆရာမ သီးသန္႔ထားရွိထားပါသည္

သင္တန္းအား စိတ္ပါဝင္စား၍ တက္ေရာက္လိုပါလၽွင္....
☎☎09783631750 ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

⌚⌚ မိမိ အဆင္ေျပေသာ အခ်ိန္ ကို သင္တန္းအပ္ခ်ိန္တြင္ ညႇိ၍ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္★★

🚗🚘 တစ္ေယာက္ခ်င္း သင္ၾကားေပးတာျဖစ္လို႔ မိမိ တက္ႏိုင္မယ့္ေန႔ သင္တန္းအပ္ၿပီးတာနဲ႔ စတင္သင္ၾကားေပးတာပါ👍👍
image
Credit##

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @innwa.

Congratulations @innwa! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!