ေႏြရာသီအားလပ္ရက္

4년 전

ကိုယ့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာဒီႏွစ္ငါ့အေႏြရာသီအားလပ္ရက္ၿပီးစီးခဲ့ပါၿပီ။ အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္ႏွင့္ေက်ာင္းအရက္တလုံးကိုဖိအားေမ့ေလ်ာ့ေနျဖင့္အမ်ားႀကီးေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သည္။ တန္ဆာရွိသမၽွတို႔ကိုငါေက်ာင္းမ်ား၏ hectic အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေနအိမ္မ်ား၏ေန႔စဥ္ပေဟဠိေမ့ေလ်ာ့ၾက၏။ ငါဒီႏွစ္ေႏြရာသီအားလပ္ရက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္. လုံးဝမေသခ်ာျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္မရဲ့မိဘေတြကငါ့ကိုအံ့ၾသစရာေပးရငါ့ကိုမွဤအစီအစဥ္ကိုဝွက်ထားသိုထား၏။ ငါသည္ငါ့ေႏြရာသီအားလပ္ရက္၏အစီအစဥ္အေၾကာင္းကိုၾကားသိေသာအခါ, ငါတကယ္အံ့ၾသသြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒါဟာအားလုံးယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ႏွင့္အိႏၵိယနိုင္ငံ၏လွပေသာခရီးသြားဧည့္ေသာေနရာမ်ားမွရွည္လ်ားေသာခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

image

အစဥ္အျမဲငါသည္ငါႏွင့္အတူေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငါ၏အစမတ္ဖုန္းကိုသို႔အေပါင်းတို႔သအမွတ္ရစရာအခိုက္ဖမ္းမိပါၿပီ။ ငါ့အခ်ိဳၿမိန္မိသားစုဝင္ေတြကိုလည္းကလစ္ထဲမွာဖမ္းမိေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာအခ်ိန္ရတယ္အခါတိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ေအးကသဘာဝေလထုထဲတြင္နံနက္လမ္းေလၽွာက္, ေရကူးလုပ္ခဲ့တယ္စိမ္းလန္းေသာအျပည့္အဝလမ္းမ်ားေပၚတြင္လွည့္လည္, ေျမ၌ေဘာလုံးကစားႏွင့္ခရီးစဥ္အၾကားမွာရွိတဲ့ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာလည္းရႊင္လန္းလွုပ္ရွားမွုမ်ား။ ကၽြန္မသတိထားမိႏွင့္အိႏၵိယနိုင္ငံသားအေပါင်းယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကလူထံမွေကာင္းေသာအရာတစ္ခုခုသင္ယူဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီ။ ငါဒီႏွစ္ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ားတြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာတရားကလူေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ငါက်ယ္ေလာင္စြာေႂကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာခုန္ခ်ႏွင့္ပုရစ္အေၾကာင္းကိုေမ့ကၽြန္မရဲ့မိဘေတြ၏အစီအစဥ္ကိုၾကားသိေသာအခါငါသို႔ေသာ္ငါ့အဆုံးသည္ကေနပုရစ္အကယ္ဒမီ join ဖို႔စိတ္လွုပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။

image

ငါ၏အအတြင္းစိတ္ဝိညာဉ်ကိုေက်နပ္မွုေၾကာင့္အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ ငါခရီးစဥ္အတြင္းအိႏၵိယအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေနရာမ်ားမွာကၽြန္မရဲ့မိဘေတြႏွင့္အတူလည္းေစ်းဝယ္အမ်ားႀကီးပြဳပါပြီ။ ငါကငါ့အသက္ကိုရဲ့အေကာင္းဆုံးေႏြရာသီအားလပ္ရက္ခဲ့ထင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္က်ေနာ္တို႔ျပန္အိမ္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ငါ၏အစီမံကိန္းအတြက္အက်င့္ကိုက်င့္လုပ္ေနတာစတင္ခဲ့သည္။ ငါသည္သူတို႔၏အားလပ္ရက္ရဲ့အိမ္စာျဖည့္အတြက္အရမ္းငါ့ႏွမမ်ားႏွင့္အစ္ကိုကကူညီရန္ရွိသည္။ ႏွစ္ပတ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ေက်ာင္းကဖြင့္လွစ္မွာပိုက်န္ရစ္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းတြင္အားလပ္ရက္အိမ္စာျဖည့္ၿပီးေနာက္, ငါတို႔သည္ငါတို႔၏အဘိုးအဘြားေတြ႕ဆုံရန္အိမ္ၿမိဳ႕ကိုသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ 200 ကီလိုမီတာအေတာ္ေလးတိုေတာင္းေသာလမ္းျဖစ္၏ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့က်ေနာ္တို႔ဘတ္စ္ကားမ်ားကအဲဒီမွာသြားနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Pradarshani ႏွင့္ေက်းရြာအနီးအနားသမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားကိုတိုေတာင္းခရီးစဥ္မွာသြားလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ကတျခားသစ္သီးႏွင့္ငါ၏ဘိုးဘြားအိမ္မွာအိမ္တြင္းလုပ္ေရခဲမုန္႔အပါအဝင္ bael, သေဘၤာသီး, litchi, ငွက္ေပ်ာ, သခြားသီး, kakadi, သရက္သီး၏အဲဒီမွာစာေရးစားလိမ့္မည္။

image

ေရႊ႕ေျပာင္းငွက္တို႔သည္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလာတဲ့အိုင္လည္းရွိပါသည္။ က်ေနာ္တို႔အေစာပိုင္းနံနက္ႏွင့္ညေနပိုင္း၌သူတို႔ကိုျမင္လၽွင္ေပ်ာ္ေမြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဤသည္ေႏြရာသီအားလပ္ရက္ငါ့ထံသို႔ႀကီးမားေပ်ာ္စရာ၏အမွန္တကယ္အျပည့္အဝေပမယ့္ငါေနမေကာင္းလဲစနစ္တက်ငါ၏အေက်ာင္းတြင္ join လို႔မရဘူးဒါေၾကာင့္လည္းကၽြန္မရဲ့က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ရွိသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

အားလပ္ရက္ခရီထြက္မယ္

ဟား အရမ္းမိုက္တယ္နန္းရယ္

အေျပးအလႊားသြားလိုက္ခ်င္တယ္

မိတ္ေဆြမ်ား မဂၤလာပါ

ေႏြရာသီ ကေတာ့ ခရီထြက္တာ အရမ္းေကာင္း

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေကာင္မေလး အရမ္းလွ

နန္းခင္ေဇယ်ာလည္း ေတာ္ေတာ္ေဟာ့လာတယ္