၁၅ မိနစ္ အတြင္း အသက္ေသေစတတ္ ေသာ ပင့္ကူ မ်ား

4년 전

၁၅ မိနစ္ အတြင္း အသက္ေသေစတတ္ ေသာ ပင့္ကူ မ်ား

Funnel-Web Spider ဆိုတာက ေတာ့ ကန္ေတာ့ သ႑ာန္အိမ္ဖြဲ႕ ေနတတ္တဲ့ ပင့္ကူ လို႔ တိုက္ရိုက္အဓိပါယ္ျပန္လို႔ ရပါတယ္။
ဒီပင့္ကူ အမ်ိဳအစားဟာ Black Widow Spider အမ်ိဳးအစားထက္ ပို အဆိပ္ျပင္းၾကပါတယ္။
သူတို႔ ဆီက ထြက္တဲ့ Venom အဆိပ္ရည္ ဟာ ေျမြ နဲ႔ အျခားအဆိပ္ရွိ သတ၀ါ မ်ားရဲ႕ အဆိပ္ရည္လိုျဖစ္တယ္။
အဆိပ္ရည္ထဲ မွာ ပါတဲ့ Atraxotoxin ပရိုတင္းဓါတ္ က ေသြးေၾကာကေနတဆင့္ျပန္႔ႏွံသြားျပီး အဓိက အာရံု ေၾကာစံနစ္၇ဲ႕ ၾကြက္သားမွ်င္ေတြကို ဆြဲစုပ္ညစ္လိုက္ပါတယ္။
။ႏွလံုးခုန္ႏွုန္းအဆမတန္ျမန္လာေစျပီး ေသြးရုတ္တရက္ေဆာင့္တိုး အသက္၇ွဳ ၾကပ္လာ ပါတယ္။

Funnel-Web Spider မ်ိဳးစိပ္ ၁၃ မ်ိဳး မွာ မ်ိဳးကြဲ ၃၅ မ်ိုးခန္႔ ရွိပါတယ္။
သူတို႔ ဟာ အလင္းေရာင္ကို မၾကိဳက္ ညမွာ ပိုမိုလွဳပ္၇ွားၾကတဲ့ အတြက္ အလင္းေရာင္အားနဲတဲ့ လူေတြအိမ္ေဂ်ာင္ၾကားမ်ိဳး အထူးသျဖင့္ ရွဴးဖိနပ္ေတြထဲ ၀င္အိမ္ဖြဲ႕တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၇ွဴးဖိနပ္စီးသူမ်ား မစီးခင္ေသခ်ာခါဖို႔ လိုပါတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ ၾသစေတးလွ်ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခမွာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လဲ ရွိေကာင္း၇ွိေနမွာ မို႔ လို႔ ပင့္ကူ ရွပ္ျခင္းကို မေပါ့ဆေစလိုလို႔ ဒီ post ကို ေ၀မွ် ဗဟုသုတလဲ ရ သတိလဲျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
image
Credit#
https://www.facebook.com/InTheKnowInnovationAOL/videos/1940483936244260/?t=28

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @ololo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!