ေရႊေရာင္း ေရႊဝယ္လုပ္တ့ဲခါ

4년 전

image

ဒီေန့U.S. ဗဟိုဘဏ္အစည္းအေဝးရွိပါတယ္။
ေရႊေစ် းက် ျခင္း/တက္ျခင္းဟာ ဒီကေန့တက္ျပီးတ့ဲအျပင္
ေနာက္ထပ္ဘယ္နွစ္ျကိမ္ ထပ္တက္မလဲဆိုတ့ဲ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႔
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ် က္ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
Goldmansachs လို JP.Morgan လို ဘဏ္ျကီးေတြေတာင္
Fed ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္မလဲ ျကို မသိနိုင္ပါ။
က် ေနာ္တို့ကား ေဝးေရာ့ေပါ့။

ဒါဆို ဘာလုပ္ျကမလဲ။
သင္ ရွိတ့ဲေရႊကို နွစ္ပုံခြဲပါ။
(1) စုေဆာင္းတ့ဲေရႊ
(2) ရင္းနွီးျမုပ္တ့ဲေရႊ

(2)က ၁ ပိသာရွိတယ္ဆိုပါေတာ့။
(နည္းလြန္းေနရင္ ၁၀ ပိသာလို့ ျပင္ဖတ္ပါ)
တစ္ဝက္ကို ေရာင္းျပီး ေငြေျပာင္းပါ။
ေရႊတစ္ဝက္ ေငြတစ္ဝက္ ကိုင္ပါဟုဆိုလို။

က် ခ့ဲေသာ္
ေစ် းအက် မွာ ျပန္ဝယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရႊအတိုးမွာ အျမတ္ယူပါ။

တက္ခ့ဲေသာ္
တက္ေစ် းမွာ လိုက္ဝယ္ပါ။
ျမင့္သထက္အျမင့္ higher high မွာ ျပန္ေရာင္းျခင္းအားျဖင့္
ေငြအတိုးမွာ အျမတ္ယူပါ။

U.S. ဗဟိုဘဏ္က ဘာဆုံးျဖတ္ ျဖတ္
Powell ဘာေျပာ ေျပာ

$1270 ေရာက္ ေရာက္
$1300 ဟိုဖက္ပဲ ေက် ာ္ ေက် ာ္

က် လည္းျမတ္
တက္လည္း ျမတ္
တစ္ေျကာင္းထဲေသာလမ္း ျဖစ္ေျကာင္းပါဗ် ား။
###Credit

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT