Larooun

3년 전

Fukushi wa, kōdō (dōshi) ga dono yō ni okonawa reru ka o hyōgen suru tame, gengo no jūyōna bubundesu. Kōdō no hindo o kijutsu shitai baai wa, hindo no fukushi o shiyō suru hitsuyō ga arimasu. Shikashi, sorera wa dono yō ni kotonatte ori, ? O yonde shirabete kudasai. Hindo no fukushi wa nanidesu ka? Hindo no fukushi ni wa, kōdō ga okoru hindo ga kijutsu sa rete imasu. Eigo de shiyō suru hindo no omona fukushi wa muttsu arimasu: Tsuneni, tsūjō wa (tsūjō wa), shibashiba, tokiniha, mare ni, soshite mattaku arimasen..  Watashitachiha mata,mettani' no kawarinimettani' tsukau koto mo dekimasenga, gendai eigode wa amari ippan-tekide wa arimasen. Shūhasū no fukushi no ichi-jō no hyō kara wakaru yō ni, hindo no fukushi no mottomo ippantekina ichi wa, kenmei to dōshi no madesu. Koko ni ikutsu ka no rei ga arimasu: Sara wa itsumo doyōbi no yūgata ni gaishutsu shimasu. Kanojo no bōifurendo wa, tsūjō, kanojo o hirou to, karera wa shinai chūshin-bu ni unten shimasu. Karera wa shibashiba yūjin ni ai, issho ni nomimono o motte imasu. Fuyu ni wa eigakan ni iku koto ga arimasu. Karera wa soto ni todomaru koto o konomu node natsu ni iku koto wa mettani arimasen. Karera wa shin'ya made ie ni kaeru koto wa arimasen. Kono kisoku no reigai wa, dōshi' to be'desu. Dōshi' to be' o shiyō suru bunshōde wa, hindo no fukushi wa dōshi no nochi ni kimasu. Rei: Doyōbi no yoru, shinai chūshin-bu ni wa tsuneni takusan no hito ga imasu. Chūsha suru basho o mitsukeru koto wa shibashiba kon'nandesu. Shikashi, watashitachi no tomodachi wa kesshite jikan ga nainode, okurete mo mondaide wa arimasen. Eigode wa yoku aru kotodesuga, kono kisoku ni wa bariēshon ga arimasu. Tatoeba, fukushi o tokidoki' totsūjō' o bun no sentō ni tsukeru koto ga dekimasu. Tokidoki kanojo wa tomodachi to shukudai o suru. Tsūjō, karera wa jibun de benkyō shimasu. Shikashi, hikensha to dōshi no ma ni subete no fukushi o oku to iu rūru ni shitagau kata ga kantandesu. Ugokasu' to iu dōshi wa chigatte ite, sore no nochi ni fukushi o irete kudasai. Shitsumon fōmu hindo ni tsuite shitsumon suru ni wa, tsūjō,dono kurai no hindo de...?' O shiyō shimasu. Tatoeba, jinoyōni shimasu. Dono kurai no hindo de eiga o mimasu ka? Kare wa dono kurai no hindo de tenisu o shite imasu ka? Dono kurai no hindo de ressha ga okurete tōchaku suru nodesu ka? Shikashi, tan'ni imageshūhasū no fukushi de shitsumon suru koto mo kanōdesu. Rei: Anata wa koko ni yoku kimasu ka? Kanojo wa itsumo totemo taihen'na shigoto o shite imasu ka? Karera wa jikan o kakete shiharai o shite imasu ka? (Shitsumon no tame ni wa kesshite `kesshite'de wanaku) mōdaru dōshi to hojo dōshi o mochiita hindo no fukushi bunchū ni mōdaru dōshi ga aru baai wa, sonogo ni shudōshi no mae ni fukushi o iremasu. Rei: Anata wa tsuneni besuto o tsukusanakereba narimasen. Watashitachiha tsūjō, ressha no zaseki o mitsukeru koto ga dekimasu. Karera wa kesshite kokyaku ni bureideatte wa naranai. Onaji dōshi ga hojo dōshi ni mo tekiyō sa remasu. Hojo dōshi to shudōshi no ma ni wa fukushi ga hairimasu. Rei: Toruko ni wa ichido mo otozureta koto ga arimasen. Kare wa itsumo watashi no tsukue kara monogoto o totte imasu. Hontōni meiwakudesu. Anata wa kinō made shigoto ni okureta koto wa mettani arimasendeshita. Renshū shūhasū no fukushi o tsukatte korera no shitsumon ni kotaeru koto de, shūhasū no fukushi ga dono yō ni kinō suru no ka o mitekimashita. Anata wa doyōbi no yoru ni nani o shimasu ka? Anata no shin'yū wa dore kurai hinpan ni miemasu ka? Anata wa gekijō ni itta koto ga arimasu ka? Dono kurai no hindo de supōtsu o shi tari, jimu ni iku nodesu ka? Eiga ya terebibangu o eigo de mita koto ga arimasu ka? Fudan neru no wa itsudesuka? Anata wa resutoran de dorekurai hinpan ni shokuji o shimasu ka? Tokiniha shigoto ya gakkō ni okurete imasu ka?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @smt1! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!