സ്നേഹിക്കുന്നു

4년 전

ചിക്കുക ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാം

ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം രോഗങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ആശയം ആകുവാൻ രണ്ടു വർഷത്തെ പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ പ്രതിഷ്ഠ വിശ്വസ്തത സ്നേഹികൾക്ക്. ദമ്പതികൾ, കാണാം ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി കുഴപ്പമില്ല.
** വാഗ്ദാനം

പരസ്പരം ഒരു വാഗ്ദാനം തുടർന്ന് မဖြစ်ဖြစ်အောင် പ്രേമികൾ ശക്തമായ ബന്ധം ചെയ്തു. അവൻ ആരും നിന്നെ വഞ്ചിതനാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വാഗ്ദാനം.

** പിടി ഡിസൈൻ

സ്നേഹം, സംഭവിക്കുന്നു മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതമായ ജീവിതം ആണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകള് ആണ്. ഒരു ഒരു നല്ല ബന്ധം നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

** ဂုဏ္

രണ്ട് റൊമാന്റിക് സൗകര്യം കാണാൻ ആദരിച്ചു അഭിമാനം ഒരു പ്രേമികളുടെ വിജയം ഒരു കീ ആണ്. ഒരു ബഹുമാന്യനായ ഒരുത്തനെ സ്ഥായിയായ ഫലങ്ങൾ ഇല്ല അഭിമാനം പ്രേമികൾ.

** ക്ഷമായാചനം

നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ ഇല്ലാ വേണം. ഞാൻ ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുകയും ശുപാർശ വേണം, സ്നേഹിക്കുന്നു.
image
അങ്ങനെ റൊമാന്റിക്, എത്ര സന്തോഷം?

ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലളിതമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഓരോ പരസ്പര

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here