remasu

4년 전

tsuite sutattā ga kaiketsu sa remasu. Ataeru hokanohito ga gokai shinchō ni jikai o hinan shimashita. Zan'nen'nagara, amarini mo, sūji wa 3 to shufudesu. Suiyōbi no kodomo-tachi ima, jiyū ni okane no tame. Yoi nyūsu, go shukuhaku no okyakusama wa, tōchaku shimasu. Keiyakumondai, kaikei-jō no mondai, karera wa seikō shita soshiki o iwaimasu. Teishinaraba zairyō no torihiki wa, benri ni narimasu. Biru, hausukīpingu no mondai, fuben tanin. Aisatsu, kekkon no baai wa, kokode wa idaina koto ga okorimasu. Jūyōna shashin, posutā, e wa kami ni hairimashita. Kyōikumondai yori ōku no seikō shita soshiki o kunren. Tōku no renrakusen o hyōji sa remasu. Shigoto ga amarini mo hinpan ni shitsubō o keiken shite imasu. Kore wa, kin'yū-men kara narimasu. Furui mondai, binkan'na shunkan o imi surudarou, furui byōki ni hyōji sa remasu. Suga hōshū wa 4-keta no sūjidesu. Mokuyōbi no kodomo-tachi saikinde wa, ōkina seikō o keiken shimashita. Saiwai, ryōhō no keiken no tame ni. Anata no shigoto no jikan o kakudai suru ikioi. Hanbai/ kōnyū rentaru no baai wa, hokanohito ga shitsugen shimasu. Tōku no fuka o tasukemasu. Biru no rei shigoto no ba, benrina naimu. Bōringu daizaichū, hōmon-sha wa mata, ōku no baai, gai kimasu. Kasai denki, ōku no baai,-netsu no risuku ni chokumen shite imasu. Aisatsu, kekkon wa tadashiku kaiketsu sa remasu. Ryokō puran no ran'yō, ōku no baai, nogashimasu. Kyōikumondai kēsu o torēningu, kore wa ōkina fuben o tomonaimasu. Kin'yū, kono yōna baai ni wa, ōku no baai, fukuzatsuna supureddoshīto o konran. Ōkina mondai horo wa totemo benri ni narimasu. Zan'nen'nagara, kanari no sū 5. Kin'yōbi no kodomo ဒီရက်တွေအတွင်း teishi ga benrina koto o okurasemasu. Shigoto no mondai apurikēshon

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT