WWEk̄hĕmk̄hạd

4년 전

mwypl̂ả bāng k̄ĥxthĕccring thī̀ rū̂cạk kạn n̂xy
kār k̄hæ̀ngk̄hạn mwypl̂ả læa c̄hạn t̂xngkār thī̀ ca peidp̄hey bāng s̄̀wn k̄ĥxthĕccring thī̀ rū̂cạk kạn n̂xy keī̀yw kạb s̄ạpdāh̄̒ nī̂
1 s̄niths̄nm rū̂cạk mwypl̂ả WWE s̄h̄rạṭ̄hxmerikā trng kạb k̄hụ̂n pị wạn k̀xn thī̀ 1963 reìm t̂n k̀xn thī̀ p̄hm ca pelī̀yn chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn h̄mū̀ 8 khrậng WWE mī khwām h̄māy s̄h̄phạnṭh̒ mwypl̂ả lok læa līk khạph thī̀ dị̂ rạb rāngwạl kảh̄nd pĕn k̄hĕmk̄hạd chæmp̒ WWE

2 mæ̆ks̒ cạd k̄hụ̂n thales̄āb mīnākhm 1987 k̄hêā r̀wm phạdlm thī̀ h̄ıỵ̀ thī̀s̄ud k̄hxng kār k̄hæ̀ngk̄hạn mwypl̂ả dị̂ t̄hūk ḳh̀ā tāy læa xụ̄̀n «kẁā 93,000

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here