အသိပညာသည္​ စြမ္​းအား

2년 전

အသိပညာတန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏အမည္ရွိနာမည္ႀကီးကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး, Francis Bacon ကအေက်ာ္ၾကားဆုံးနဲ႔စစ္မွန္တဲ့စကားပုံျဖစ္ပါသည္ အသိပညာလူသားေတြႏွင့္တိရိစၧာန္မ်ားအၾကားခြဲျခားရန္ကူညီေပးသည္။ က Man စိတ္ႏွင့္အညီအသိပညာ၏တန္ခိုးကိုအသုံးျပဳရန္နိုင္စြမ္းရွိပါတယ္ေသာသူသည္ဇာတိအားျဖင့္ေျမႀကီးေပၚမွာအာဏာအရွိဆုံးႏွင့္အသိဉာဏ္သတၱဝါအျဖစ္လို႔ေခၚပါတယ္အဘယ္ေၾကာင့္, ထိုပါပဲ။ အသိပညာလူသား၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေအာင္အတြက္ကူညီေပးသည္; ဒါေၾကာင့္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မွုကိုဖန္တီးေပးႏွင့္အသက္တာ၌အခက္ခဲဆုံးတာဝန္မ်ားကိုလုပ္ဖို႔သည္းခံျခင္း၏စာေရးတတ္၏။ ဒါေၾကာင့္အေပါင်းတို႔သရွာေဖြေတြ႕ရွိ, တီထြင္မွုမ်ားႏွင့္စူးစမ္းဖို႔နည္းလမ္းေတြေပးေသာေၾကာင့္အကၽြန္ုပ္တို႔သည္အသိပညာေခါင္းကိုင္အေမေျပာနိုင္ပါသည္။

image
Google

အသိပညာအျမတ္ဘာမွကန္႔သတ္မၽွမက, ကအားလုံးကိုမဆိုအသက္အရြယ္၏ဘဝအသက္တာကေနတဆင့္လူတစ္ဦးျခင္းျဖင့္ရရွိခဲ့နိုင္ပါသည္။ အသိပညာအျမတ္အႏုေမာဒနာျပဳၿပီးမွ, သည္းခံျခင္းနဲ႔ဆက္လက္တစ္ရွည္လ်ားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာသို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏အသိပညာ၏အဆင့္ကိုငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကိုလူတို႔တြင္ျဖန္႔ျဖဴးႏွင့္အတူတိုးပြါး, ကိုလက္စသတ္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွနိုင္သည့္န႔္အသတ္ပိုက္ဆံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ တစ္ဦးကလူတစ္ဦးအတြက္ပုံမွန္ေလ့လာေရးႏွင့္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္မွတဆင့္အခ်ိဳ႕ေသာအသစ္ေသာအသိပညာကိုရရွိနိုင်သည်။ လူတိုင္းရဲ့တူညီတဲ့အရည္အေသြး, စိတ္ကိုႏွင့္အာဏာႏွင့္အတူေမြးဖြားယူသို႔ေသာ္သူ / သူမႀကီးထြားလာသည့္အခါကြဲျပားျခားနားေသာအရည္အေသြး, စိတ္ကိုႏွင့္အာဏာဖြံ့ၿဖိဳး; အားလုံးကြဲျပားျခားနားမွု႐ုံဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ရွိသမၽွလူတစ္ဦး၏အသိပညာအဆင့္ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္, နယူတန္ေျမထုဆြဲအားသီအိုရီကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းႏွင့္ေျမႀကီးေပၚမွာဘဝလြယ္ကူၿပီးႀကိဳတင္မဲရာတြင္ပါဝင္ေသာအသက္တာ၌အံ့ၾသဖြယ္အမွုအရာရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသူကအျခားမ်ားစြာေသာေက်ာ္ၾကားသိပၸံပညာရွင္မ်ားရွိပါတယ္။ အားလုံးဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့အသိပညာ၏တန္ခိုးကိုအစိုးရျဖစ္နိုင္တဲ့ခဲ့ၾကၿပီ။

image
Google

နိုင္ငံအမ်ားအျပားအတြက္ရွာေဖြေတြ႕ရွိအားလုံးေခတ္မီနည္းပညာမ်ားတစ္ဦးခ်င္းအားလုံးအသိပညာအေပၚအေျခခံၿပီးေနၾကတယ္, နိုင္ငံမ်ားတြင္ဒါအစြမ္းထက္စီးပြားေရးအရႏွင့္စစ္ေရးအရအျခားနိုင္ငံမ်ားထက္ၿပီ။ တိုင္းေအာင္ျမင္မွု၏ေနာက္ခံလၽွို႔ဝွက္ခ်က္ေနာက္ဆုံးမွာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအမည္, ေက်ာ္ၾကားမွုႏွင့္ေငြေပးေသာအသိပညာ၏တန်ခိုးျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယမွာလည္းစသည္တို႔သိပၸံ, သုေတသန, ေဆးပညာ, ပညာေရး, ၏လယ္ျပင္တြင္ေတြအမ်ားႀကီးအမွုကိုျပဳေတာ္မူၿပီ ေနဆဲအသိပညာ၏အေျခခံေပၚမွာအစြမ္းထက္တိုင္းျပည္ျဖစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲ။ လူသားေတြသို႔မဟုတ္မည္သည့္တိုင္းျပည္မ်ား၏တိုးတက္မွုမ်ားကိုလုံးဝအျပဳသေဘာႏွင့္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္အသိပညာ၏တိုးတက္မွုအေပၚမူတည္ေနပါတယ္။ အဖ်က္မ်ားႏွင့္အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာနည္းလမ္းအသိပညာ၏အသုံးျပဳမွုကိုအက်ယ္ေျမႀကီးေပၚမွာဘဝျဖစ္တည္မွုေႏွာက္ယွက္လိမ့္မည္။

image
Google

Francis Bacon အရာအားလုံးေျပာင္းလဲပစ္နိုင္စြမ္းရွိျခင္း, အသိပညာအာဏာကိုယ္ႏွိုက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသိပညာ, အစီအစဥ္ကိုျဖစ္ေစျခင္းငွါ, အစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္မျဖစ္နိုင္ေသာအရာတို႔ကိုတတ္နိုင္သမၽွျဖစ္ေစျခင္းငွါလမ္းခြေအနေကိုကိုင္တြယ္ရန္လမ္းေပးသည္။ တဦးတည္းျပည့္စုံေသာအသိပညာရွိလၽွင္အသိပညာခိုးယူသို႔မဟုတ္လုယူႏွင့္ကအျခားသူမ်ားအားေပးထားလၽွင္ပင္ေလ်ာ့မထားဘူးဘယ္ေတာ့မွနိုင်ေသာေကြာင်႕, သူ / သူမကမ္ဘာေပ်ါတွင် luckiest ႏွင့္အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့, အသိပညာအာဏာသည္ႏွင့္ငါတို႔သည္ဤေလာကအတြက္အျပင္းထန္ဆုံးပါဝါအသိပညာေၾကာင္းေျပာနိုင္ပါသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

သိတာသိျပီးအသံုးမခ်ဘူးဆိုရင္ အလကားပါပဲကြယ္

စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ဗဟုသတျပည့္စံုရင္ပိုေကာင္း

ဗဟုသုတကို လက္ေတြ႔နဲ႔ေပါင္းမွစြမ္းအား

သိျပီးေျပာေနရံုနဲ႔ေတာ့မရဘူး
လက္ေတြ႔လုပ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

  ·  2년 전

ဗဟုသုတျပည့္စံုၾကြယ္ဝၾကပါေစ

that's right

more powerful