ဖက္​႐ွင္​

2년 전

ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းစက်မှုတော်လှန်ရေးပြီးကတည်းက "ဖက်ရှင်" ခဲ့ပေမယ့်အဝတ်အစားဖက်ရှင်ညျလူသားတို့တည်ရှိခဲ့ကြပြီးကတည်းကန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်း, ဖက်ရှင်တစ်ခုနာမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိယာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နာမ်အဖြစ်ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားများနှင့်သူတို့အဝတ်အစားဒီဇိုင်းများသို့ထိုးသွင်းသည့်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူပါစေ။ တစ်ဦးကြိယာအဖြစ်ကျနော်တို့တ္ထု, စိတ်ကူးများနှင့်ခေတ်ဖြစ်ခြင်းသည်အခြားဖြစ်ရပ်သက်သေခံ, ဒါမှမဟုတ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သည်စကားလုံးက "ဖက်ရှင်" ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှ link ကိုတစ်ခုရှိတတ်ပေမယ့်ကထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ အောက်ပါအပိုဒ်မှာတော့ငါ "ဖက်ရှင်" ၏အင်္ဂလိပ်နှင့်လည်းစကားလုံးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။

shwe-mhone-yati-7.jpg

အစပိုင်းမှာကျနော်တို့၏အင်္ဂလိပ်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ် "ဖက်ရှင်။ " ဟုအဆိုပါစကားလုံးများ၏တိုးတက်မှု "ဖက်ရှင်" မျှမျှတတဝေးကျောအချိန်အတွက်နဲ့ညီမျှတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမူကွဲမူလက (အောင်) မှဆင်းသက်လာခဲ့သည့် ( "တစ်ချမှတ်ခြင်း"), နှင့်အတူလက်တင်၌ရှိ၏။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးပြီးတော့ကြိယာ, လကျတငျအတွက်နာမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူကသုံးမျိုးကွဲအဖြစ်ပွငျသစျဟောငျးပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဤသုံးပါးစကားလုံးများကိုထိုကဲ့သို့သောဖက်ရှင်ပုံစံဖြစ်စေလျက်, နှင့်မျက်နှာကိုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပါယ်များ, ရှိသည်။ ကဖက်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းဆိုလကဖက်ရှင်တစ်ခု ဖွစျလာတဲ့အခါသို့ရာတွင်ထိုသို့ဟောငျးမြောက်ပိုင်းပွငျသစျထဲတွင်ရိုးရှင်းသောတယ်။ တူညီသောစကားလုံးအဘိဓါန်မှခရီးထွက်ခြင်း, နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်အလယျပိုငျးအင်ျဂလိတက်အဆုံးသတ်။ " လက်ရှိမှာ, "ဖက်ရှင်" အများဆုံးဘာသာစကားများသူတို့ရဲ့စနစ် သို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားသောစကားလုံးဖြစ်ပါသည်။

ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း "ဖက်ရှင်" ဟုနာမ်အဖြစ်နှင့်ကြိယာအဖြစ်အလုပ်ခန့်သည်။ ဒါဟာနာမ်အဖြစ်နှစ်ခုအဓိပ္ပါယ်များရှိပါတယ်: "တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာသို့မဟုတ်အဝတ်အစား, ဆံပင်, အလှဆင်, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူ၏နောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်" နှင့် (အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်အဘိဓာန်များ) "တစ်ခုခုလုပ်နေတာ၏ထုံးစံ" ။ ယင်း၏နှုတ်ပုံစံမှာ, က "တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပုံစံသို့ တဦးတည်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းပြုလုပ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "သို့ဖက်ရှင်တစ်ခုခု" ( တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်အဘိဓာန်များ) အဖြစ်အသုံးပြုခံရ။ သို့သျောလညျး, ဤ "ဖက်ရှင်" သာ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စကားလုံးဘဝများစွာကိုကွဲပြားခြားနားသောဒေသများသို့ပြောပြတယ်။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tnay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @tnay! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!