စု​ေပါင္​းညီညာ

2년 전

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾက၏။
သည္, အျခားတစ္ဖက္တြင္, ကအေရးမအျဖစ္ပယ္ခ်ထားသည္။ ကၽြန္မတစ္ဦးခ်င္းစီကိစၥကိုေျဖရွင္းခ်က္၏ထိေရာက္မွုကိုရည္မွတ္မူရင္းအေတြးေတာင္းဆိုေၾကာင္းထင္ပါတယ္။ လုပ္လုပ္ျခင္းေလ့တေယာတာဝန္ေျဖရွင္းေပးရန္အသုံးျပဳသည္။ ဘုံစကား "ႏွစ်လက်ကိုတစ်ခုထက္ သာ. ေကာင္း၏။ " ဒီေရာဂါအမ်ားစုအတြက္စစ္မွန္တဲ့ျဖစ္နိုင္သည္ေသာ္လည္းျဖစ္ပါသည္, ဒီေၾကညာခ်က္လိုက္ဖို႔မျဖစ္သည့္အခါအခြေအနရွိပုံရသည္။

image

ငါ့အသက္ကိုအမ်ားစုအဘို႔, ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုငါေပ်ာ္ေမြ႕သည့္လွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာခဲ့: ေဘာလုံး, ေဘာလုံး, ေဟာ္ကီ, စစ္တုရင္, ပညာေရး, ဂီတ, အလုပ္, ႏွင့္ပိုၿပီး။ တဦးတည္းထိုကဲ့သို႔ေသာစစ္တုရင္အျဖစ္ဒီဂိမ္းထဲမွာတစ္ဦးတည္းကစားေနသည္ေတာင္မွလၽွင္, အပိုင္းပိုင္းအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုေအာင္ပြဲရရွိမွုမွေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ငါၿပိဳင္ပြဲစစ္တုရင္ကစားသမားတုန္းကငါ့အအဓိကရည္မွန္းခ်က္အတူတကြ-တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခုခံကာကွယ်ႏွင့္ရဲ့တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားရာထူးျဖည့္စြတ္ေၾကာင္းနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လိုင္းမ်ားတေလၽွာက္ အလုပ္လုပ္ခံရဖို႔ငါ့အလိုရွိသမၽွကိုအပိုင္းပိုင္းအဘို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါေဘာလုံးကစားသမားျဖစ္စဥ္အခါ, ငါလယ္ျပင္ေပၚတစ္ဦးခ်င္းစီအေနအထားအေရးႀကီးေသာခဲ့ေၾကာင္းခံစားရတယ္။ ငါသည္ငါ့ဘက္ရဲ့ပန္းတိုင္လာမယ့္ပ်က္ျပားတိုက္ခိုက္ရန္ကာကြယ္ေရးကစားရန္ကိုခ်စ္၏။ တစ္ဦးရန္လိုေရွ႕ဆက္ရပ္တန္႔မ်ား၏ခံစားခ်က္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ထိုသို႔အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္အမ်ားဆုံးစိတ္ေက်နပ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္ေသာငါ၏ကိုယ္ပိုင္လမ္းအတြက္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လုပ္ဖို႔ပံ့ပိုးမ်ား၏စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ပင္စာေရးဆရာအျဖစ္ငါတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အားေပးမွုမ်ားအတြက္မွီခိုဖို႔အသိုင္းအဝိုင္းရွိျခင္း, ငါ့ကဗ်ာ, ပုံျပင္မ်ားႏွင့္စာစီစာကုံးႏွင့္အတူအလုပ္ရွုပ္ငါ့ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌ငါ့ကိုအေထာက္အကူနားလည္ပါသည္။ ငါ၏အထုတ္ေဝအလုပ္အမ်ားစုဟာငါ့အရြယ္တူခ်င္းအားျဖင့္ေက်ာ္ၾကည့္ရွုခဲ့ၿပီး, သူတို႔၏အကူအညီမပါဘဲငါ့အစာအေရးအသားအတြက္အမွားေတြတန္ခ်ိန္ရွိခဲ့ပါလိမ့္မည္။

က်ေနာ္တို႔တကမၻာလုံးမွာၾကည့္ရွုလၽွင္, ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအမွုတို႔ကိုျပဳရရန္နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားစီမံကိန္းမ်ားၿပီးစီးရန္အသင္း မွာအလုပ္လုပ္ပါတယ္။ တစ္ဦးကရဲတပ္ဖြဲ႕မွုခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၏ကြဲျပားျခားနားေသာရွုေထာင့္ကိုဖုံးလႊမ္းရန္အရာရွိမ်ား သိရသည္။ ဥပမာေပၚႏွင့္ေပၚသြားနိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါအခ်က္သည္ကမၻာ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိနိုင္ရန္အတြက္အသင္းကိုပတ္ဝန္းက်င္မွာအတြင္းေျပးေသာေကြာင်႕ဖြစ်သည်။ ေတာင္မွကြဲျပားျခားနားေသာနိုင္ငံမ်ားစစ္တြင္ပါဝင္ရန္အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္, ကုန္သြယ္ေရး, မူဝါဒကိစၥမ်ားေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပိုၿပီး။

image

ဤအမွုအလုံးစုံတို႔ကို ႏွိုင္းယွဥ္ပါကေၾကးဇူးတင်ေကြာင်းမွုႏွင်႕ဆ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္လူေတြဟာသူတို႔စီမံကိန္းေတြအေပၚတျခားသူေတြနဲ႔အျပန္အလွန္ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကဘူး, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔ မႀကိဳက္ဘူးလၽွင္လၽွင္အျဖစ္ထူးဆန္းတဲ့ျမင္ၾကသည္။ ဒီအတိုင္းလူတစ္ဦးကြဲျပားျခားနားသည္အတိုင္း, ကံဆိုးေၾကာင္း, သူသို႔မဟုတ္သူမတစ္ဦးအမည္းစက္ေပးထားခံရမရွိဘဲဤလမ္းအတြက္ဆက္သြယ္လိုသည္ျဖစ္ေစမေရြးခ်ယ္ဖို႔ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ငါ၏အဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝအမ်ားစုအဘို႔ငါတစ္ရွက္, လူကန္လန္တစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါတေယာက္တည္းငါ့ေန႔ရက္အမ်ားစုသုံးျဖဳန္းလိမ့္မယ္။ ငါ, ငါ့အခန္းထဲမွာဂီတေစမယ္လို႔အခန္းထဲမွာေရးမယ္လို႔ႏွင့္မိုင္တစ္ဦးတည္းလမ္းေလၽွာက္, ငါ့အခန္းထဲမွာစစ္တုရင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ငါဒီကိုႀကိဳက္ခဲ့သလဲ ငါကအရာတခုကိုေပါင္းစပ္ခဲ့သည္ထင္: ငါမ်ားစြာေသာအေဆြခင္ပြန္းရွိသည္မဟုတ္ခဲ့ပါ, ကၽြန္မတစ္ခုခုကိုအေပါင္းတို႔၌အခ်ိန္တိုးတက္လာဖို႔ႀကိဳးစားေနခံစား, ငါစိတ္က်ေရာဂါခဲ့ပါတယ္, ငါ့ကိုယ္ပိုင္အာကာသႀကိဳက္တယ္။ ငါသည္ငါ့လူေနမွုပုံစံစတဲ့မွုေၾကာင့္တစ္ဦးထူးဆန္းလူတစ္ဦးအျဖစ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးလူအမ်ားစုကရွုျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အၾကႇန်ဳပ်အေပ်ါကိုဆင္းၾကည့္ရွုရန္မအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္ငါ၏အရွိကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး-ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါျပစ္မွုဆိုင္ရာမဟုတ္ခဲ့, ငါေတာ့ဘူးဖို႔အႏၲရာယ္လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ငါစပါးဆန္႔က်င္မယ့္ခဲ့သည္။
ငါသည္​လူအျဖစ္ျဖစ္ျခင္း၏စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!