​ေၾကာက္​ရြံ႕ျခင္​းသည္​ ​ေအာင္​ျမင္​ျခင္​းအတားအစီး

2년 전

လူတိုင္းျဖစ္နိုင္ပ်က္ကြက္ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းအေၾကာင္းကိုၾကားသိခဲ့ပါသည္။ တကယ္ေတာ့အဲဒါကိုမၾကာခဏအဲဒါကိုထံမွခံရေသာသူတို႔အားဒုကၡဆင္းရဲေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚေစမယ့္အစစ္အမွန္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္နီးပါးအေသးအဖြဲ-ေသာ္လည္းအသံေၾကာင့္တစ္ခုခုလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးအဘို႔အထိုကဲ့သို႔ေသာလူႀကိဳက္မ်ားရွင္းျပခ်က္ႏွင့္ဆင္ေျချဖစ္လာသည္။ ေအာင္ျမင္မွုေၾကာက္ရြံ့ျခင္း: တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္မၾကာခဏအေရးအျဖစ္သတိမမူသို႔မဟုတ္လ်စ္လ်ဴရွုေသာအျခား, အတန္ငယ္အလားတူ ရွိေသး၏။

image

ပထမတစ္ခ်က္မွာကစိတ္ပ်က္ဖြယ္ထင္: အဘယ္ေၾကာင့္မည္သူမဆိုသူသို႔မဟုတ္သူမ၏ကိုယ္ပိုင္အသက္တာ၌ဆက္ခံေၾကာက္ၾကမလဲ အဘယ္ေၾကာင့္တစ္စုံတစ္ဦးကိုစဥ္မွာ-ေရွာင္ရွားသို႔မဟုတ္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ-ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ား, ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိ, သူတို႔ရဲ့အိပ္မက္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းမလဲ မာရ္နတ္သည္ေယရွုကိုအျမဲသကဲ့သို႔, အေသးစိတ်ထဲမွာျဖစ္ပါသည္: စိုးရိမ္ဖို႔ေအာင္ျမင္မွုေၾကာက္ရြံ့ျခင္းႏွင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအဘို႔အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၏အေရအတြက္ႀကီးမားသည္။ တခ်ိဳ႕လူေတြထင္ေစျခင္းငွါ, မတူဘဲဤအေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ားအျပားဆင္ျခင္တုံတရားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘယ္လိုသူ႔ဟာသူတင်ပြျဖစ္ေပၚေစဘယ္အရာကိုမွာပိုမိုနီးကပ္စြာၾကည့္ၾကရေအာင္။

အတူစတင္ရန္, ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေအာင္ျမင္မွုဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုထုတ္တြက္ဆၾကကုန္အံ့။ အဆိုပါ အြန္လိုင္းအဘိဓါန္တစ္ဦးအဆင္သင့္ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္တပ္မက္လိုခ်င္ေသာရလဒ္ကို အျဖစ္ေအာင္ျမင္မွုတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီခ်က္ႏွင့္အဓိပၸါယ္တိုးခ်ဲ႕က်ေနာ္တို႔ဒါအေပၚတစ္ဦးအၿခိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းအတြက္အလိုရွိေသာရလဒ္ရရွိနည္းလမ္းမ်ား, လွုပ္ရွားမွု, အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဆက္ခံသည္ဟုဆိုနိုင်သည်။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ေအာင္ျမင္မွု၏သူသို႔မဟုတ္သူမ၏စံရွိပါတယ္, ဒါေပမယ့္မဟုတ္ဘဲမၾကာခဏသူတို႔အမ်ားအျပားအမ်ိဳးအစားေလၽွာ့ခ်နိုင္ပါတယ္: ဘ႑ာေရးသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတစ္ခုအၿခိဳ႕ေသာအဆင့္ကိုရရွိ; လူမွုေရးအသိအမွတ္ျပဳမွု, ေက်ာ္ၾကားမွု, ဒါမွမဟုတ္လူႀကိဳက္မ်ား; ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တိုးတက္မွုႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆိုင္ရာ; တစ္ဦးသည္မဂၤလာလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္မိဘႏွင့္ဒါေပၚမွာ။ အဘယ္အရာကိုေအာင္ျမင္မွုမဆိုပုံစံမ်ားအတြက္ဘုံျဖစ္ပါတယ္ေၾကာင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ့ေျပာင္းလဲနိုင္သည္ေၾကာင့္အသက္ႏွင့္ဤလူမ်ားကဤမၽွေၾကာက္လန႔္ေစနိုင္ပါတယ္ဘာေၾကာင့္အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ၾကႇန်ဳပ်တို႔အားလုံးဟူေသာအသုံးအႏွုန်းျမားႏွင်႕အကၽြမ္းတဝင္ရွိပါတယ္ "တဦးတည္းရဲ့အႏွစ်သိမ်႕ဇုန္ထဲကရဖို႔။ " အမ်ားအားျဖင့္ျပဳလုပ္ငါတို႔အဘို႔အပုံမွန္မဟုတ္ေသာအရာတစ္ခုခုလုပ္ေနတာအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သစ္တစ္ခုခု, အႏၲရာယ္မ်ား, etc ဒီေအာင္ျမင္မွုေၾကာက္ရြံ့ျခင္းႏွင့္အတူလူမျဖစ္နိုင္ျခင္းႏွင့္ရန္ဆႏၵမ်ားမွာအတိအက်ကဘာလဲ လုပ္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးေအာင္ျမင္အမွု၌ေအာင္ျမင္မွုအသစ္ေသာအမွုအရာလုပ္ေနတာဆိုလို, နည္းလမ္းသစ္ေတြအသစ္ပမာဏအသစ္အဆက္အသြယ္မ်ား, သစ္ကိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ား-in ကိုတစ္နည္းအတြက္အသိအမွတ္ျပဳခံရ, ႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္လြန္းအသစ္အဆန္းလည္းမရွိ။ ထို႔အျပင္မီးေမာင္းထိုးသို႔လာၿပီ, စိစစ္ေဝဖန္, ႏွင့္ (99U) ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေၾကာင္းဆိုလို။ ျပည္သူ႔ထင္ျမင္ခ်က္ "အမ်ားျပည္သူ" တစ္ဆယ္ကလူကိုပိုၿပီးခါတိုင္းထက္ကိုဆိုလိုသည္လၽွင္ပင္, ၾကမ္းတမ္းေစနိုင္ပါတယ္။ လူတိုင္းမထိုကဲ့သို႔ေသာအာ႐ုံစူးစိုက္မွုအဘို႔ျပင္ဆင္သည္ထြက္ရပ္ေနသည္ကိုပင္ေၾကာက္ရြံ့ေသာစိတ္တစ္ခုေရွးေခတ္ရွင္သန္မွုမဟာဗ်ဴဟာ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္း, ထိုကဲ့သို႔ေသာပိုင္ထိုက္ေသာပုံစံမ်ားမွာသူ႔ဟာသူကိုထင္ရွားစြာျပမယ့္လမ္းကိုေတြ႕။ ဒါဟာဇယားပိုင္နက္အေပၚေနဖို႔အမ်ားႀကီးပိုမိုလုံျခဳံပါသည္ထပ္ခါထပ္ခါျပန္အတူတူလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မွတဆင့္သြားေပမယ့္နဂိုအတိုင္းတစ္ေလ့ႏွင့္အဆင္ေျပလူေနမွုပုံစံစတဲ့ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။

image

အသစ္အဆန္းမ်ားႏွင့္ေျပာင္းလဲမွု၏ဤေၾကာက္စိတ္တစ္ဦးကတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မွုေၾကာက္ရြံ့ေသာတစ္ဦးခ်င္းသူသို႔မဟုတ္သူမေအာင္ျမင္ေသာျဖစ္လာအေပၚသို႔အသိအမွတ္ျပဳမွုထက္ေက်ာ္လြန္ေျပာင္းလဲေစမယ့္ခံစားရေပလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအတိုင္းအတာအထိ, ဤအေသေၾကာက္ရြံ့ေသာစိတ္ႏွင့္ဆင္တူသည္: တန္ဖိုးမ်ား, အေလ့အထမ်ား, ဝန္းက်င္ရွိ, အလုပ္အကိုင္တဲ့ေနရာမွာမတူညီတဲ့အစုႏွင့္အတူ, သင္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားတစ္ဦးခ်င္းစီက "ျပန္လည္ေမြးဖြား" ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူ-ႏွင့္အကၽြမ္းတဝင္ေနေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္တည္ရွိဖို႔ရယူႏွင့္ အေပၚနိုင္ေအာင္။ ဤသည္ကိုေၾကာက္ရြံ့ျခင္းသေဘာရဝုဏ္မွလာေျပာင္းလဲမွုမ်ားေအာင္ျမင္မွုလုံးဝသူသို႔မဟုတ္သူမ၏အေဟာင္းမ်ားကိုကိုယ့္ကိုယ္ကို (99U) စြန္႔ခြာဖို႔ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလိုအပ္ျဖစ္ေစေသာ။ အျဖစ္မွန္မွာေတာ့ေျပာင္းလဲမွုက်ကြီးရွယ်အိုျမား၏ေပၚကေနအသစ္အရည်အေသွးႏွင့္အေလ့အထမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးဆဲဆိုလို။ သင္၏ "အေဟာင္း" ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေပ်ာက္ကြယ္သြားပါဘူး, သင္႐ုံသစ္ကိုစရိုက္မ်ား, ကၽြမ္းက်င္မွုႏွင့္အျမင္မ်ားကိုလည္းဆည္းပူးတွဲ-သင်သည်ကိုရပ္တန္႔ၾကပါဘူး။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.