PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ ETH/BTC (CHỦ NHẬT, 19/08)

3년 전

CHỦ NHẬT, 19/08 KHẢ NĂNG ETH TIẾP TỤC RỚT GIÁ SO VỚI BTC
ethbtc-phan-tich-du-doan-gia-19082018-1534662723.jpeg
Dự đoán xu hướng cặp coin ETH/BTC về trung hạn, trên timeframe D1. ETH/BTC tiếp tục hình thành sóng giảm mới.

Trong 2 ngày 11/8 - 12/8, ETH/BTC đã phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn ở mức 0.0537 tại lần thứ 3 test cản.

Tâm lý thị trường tiếp tục duy trì ở mức yếu mặc dù các cặp coin có đợt pullback hồi nhẹ vào thứ 6 vừa rồi. Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục cảnh giác, chưa nên lao vào bắt dao rơi ngay thời điểm này khi chưa có chỉ báo rõ ràng hơn. Trong bối cảnh các yếu tố kỹ thuật đang bị phá vỡ do tác động của cá mập, thị trường có thể chờ đợi tín hiệu tích cực từ các tin tức cơ bản.

Hiện tại chart giá vẫn đang nằm dưới đường kháng cự mới hình thành tại 0.0537.

Dự đoán trong tuần tới, ETH/BTC sẽ leo dần lên chạm đường kháng cự này trước khi rớt mạnh xuống mức đáy mới. Có khả năng, ETH/BTC sẽ tìm xuống lại mức thấp nhất của tháng 11/2017, xung quanh vùng giá 0.0393.
2.png
Vào thời điểm đó, chỉ sau 1 tháng ETHBTC đã từng bật tung lên tận nóc gần 70% chạm đỉnh 0.1229.

Khuyến nghị nhà đầu tư hiện tại nên quan sát kỹ vùng giá bên dưới đường kháng cự 0.0537 và chờ đợi tín hiệu để sell. Nếu chart xuất hiện giá đóng cửa trong ngày dưới ngưỡng 0.0573, nhà đầu tư có thể tìm thêm một số dấu hiệu khác tuỳ phong cách phân tích để xác nhận xu hướng giảm hay không.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Sắp bật tung nóc nhà rồi :)
Capture.JPG


You got upvote = x2.0BID + 11 bonus upvote from @hoaithu. Thank for you used service!
Reply on @haccolong's posts & can get upvote free from me.

·

Lên là lên là lên

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations @ngocbuivan! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.