PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ ETH NGÀY 26/09/2018

4년 전

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ ETH NGÀY 26/09/2018: ÁN BINH BẤT ĐỘNG CHỜ TÍN HIỆU MUA
1.jpg
Thị trường tiền điện tử và ETH đang khá phẳng lặng với sắc xanh bao trùm, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong bối cảnh này

Thị trường tiền điện tử nói chúng hôm nay đang tận hưởng làn sóng phục hồi nhẹ với sắc xanh dịu mát. Bitcoin (BTC) tăng nhẹ 0.77% và vẫn chiếm hơn 52% vốn hoá thị trường.

Ripple (XRP) ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất 15.77%. Cuối tháng này, Ripple sẽ có cuộc họp hội những nhà phát triển nên mức độ phấn khích và hype của thị trường khá cao.
2.png
Ethereum (ETH) hiện đang được giao dịch tại $214.22, tăng 0.83% so với giá mở cửa.

Sau khi phá thủng kênh xu hướng tăng trên chart H4, ETH vẫn đang lững thững bên dưới ngưỡng kháng cự mạnh ở $218.66. Hai đường MA12 và MA26 trong chỉ báo MACD đang có xu hướng tiệm cận, dự báo cho một pha đảo chiều trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống để Ethereum giảm xuống tiếp trước khi kỳ vọng một sự phục hồi.
3.png
Dự đoán trong thời gian ngắn tới, cặp tiền sẽ tìm xuống ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại $201.86. Trên chart H1, cả hai chỉ báo RSI 14 và Stochastic đều ủng hộ xu hướng giảm sẽ còn tiếp diễn khi cả hai đường chỉ số đều đang tiến dần đến ngưỡng quá bán (over-sold).4.png
Tuy nhiên, khi thị trường đang tỏ ra bối rối và không xác định rõ xu hướng, nhà đầu tư không nên nhảy vào lúc này và nên chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn khi ETH có cây nến đóng cửa trên mức kháng cự $218.66.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi @ngocbuivan
Bạn nhận được upvote của >600SP từ @hoaithu
Đây là upvote ngẫu nhiên được cung cấp cho các Steemians khi follow @haccolong

Congratulations @ngocbuivan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngocbuivan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!