PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ ETHEREUM (ETH) (THỨ HAI, 06/08)

3년 전

GIÁ ETH CÓ THỂ HỒI PHỤC TRONG NGẮN HẠN
1.jpg
Giá ETH sẽ tăng và đạt mức quan trọng $430, sau đó sẽ dao động trong khoảng từ $420 đến $430 trước các lần di chuyển tiếp theo
Trong biểu đồ H1, có thể mô hình Double Bottom được xây dựng trong biểu đồ giá Ethereum. Giá ETH đã tăng từ đáy thứ hai, cao hơn một chút so với đáy đầu tiên, và hiện đang cố gắng chạm tới đường neckline. Nhờ mô hình Bollinger Band, chúng ta có thể thấy rằng đáy thứ hai có thể đã được hình thành sau khi giá ETH không vượt lên trên dải giữa và kết quả là tiền điện tử trượt giá. Tuy nhiên, giá tiền điện tử vẫn đóng cửa trên đường trend line thấp hơn, xác nhận việc thiết lập mô hình. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá tiền điện tử sẽ tăng và đạt mức quan trọng $430, sau đó sẽ dao động trong khoảng từ $420 đến $430 trước các lần di chuyển tiếp theo.
2.PNG
Bài này đã được tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, có chắt lọc tham khảo, đánh giá. Hi vọng bài viết có ích, có thể giúp được các bạn chút ít trong ngày bão. Chúc các bác gặt hái được thành công, lướt sóng nhẹ nhàng.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Lần di chuyển tiếp theo chắc nó xuống quá. Theo mô hình này thì giờ là lúc gom hàng, lên tới 420-430 xả hàng. =)


You got upvote = x2.5BID + 10 bonus upvote (please wait) from @hoaithu. Thank for you used service!
Reply on @haccolong's posts & can get upvote free from me.

·

Bác gom dc nhiều chưa

·
·
·
·
·

tiếc quá, em cũng chết như chó. đi hết hiyp rồi

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.